Elixír mládí

Elixír mládí byl Fanoušův patentní koktejl složený ze stejných dílů rumu, žitné a morfia. Byl to jediný drink v galaxii, který se silou trochu blížil tyrvrarráku, a pokud do něj bylo použito kvalitní morfium, hravě přebilo pachuť nekvalitního rumu. V zásadě se do něj ale dal použít i rum třtinový nebo nestařená Janxovka.

Historie

První várku měl mistr palič připravenou k ochutnávce v roce 23 BBY, zrovna ve chvíli, kdy Champbacca s Chlouppkem letěli na Ilum a stavili se na Chrchlu pro zásoby. Kromě jiných věcí jim dal i Elixír mládí, oni ho vypili cestou zpátky a na následující čtyři roky na ty události i na návštěvu Brandeysa úplně zapomněli.
Drink se nikdy nestal mainstreamovou záležitostí, protože ho málokdo snesl, ale v katalogu lihovarů Ch&Ch se přeci jen nacházel. Fanouš ho během exilu na Vor Deo sem tam někomu nabídl a mívalo to úspěch.1 Ještě kolem bitvy o Yavin byl k dostání také u Ringa v Konečné stanici na Nar Shaddaa.
Když se Fanouš koncem roku 0 ABY opět opřel do výroby lihu, plánoval, že umíchá i jednu nebo dvě nádrže Elixíru, ale pro samou práci na jiných věcech se k tomu dostal až v květnu 1 ABY.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License