Elixír mládí

Elixír mládí byl Fanoušův patentní koktejl složený ze stejných dílů rumu, žitné a morfia. Byl to jediný drink v galaxii, který se silou trochu blížil tyrvrarráku.

Historie

První várku měl mistr palič připravenou k ochutnávce v roce 23 BBY, zrovna ve chvíli, kdy Champbacca s Chlouppkem letěli na Ilum a stavili se na Chrchlu pro zásoby. Kromě jiných věcí jim dal i Elixír mládí, oni ho vypili cestou zpátky a na následující čtyři roky na ty události úplně zapomněli.
Drink se nikdy nestal mainstreamovou záležitostí, protože ho málokdo snesl, ale ještě kolem bitvy o Yavin byl k dostání například od Ringa v Konečné stanici na Nar Shaddaa a velmi pravděpodobně také na Vor Deo, kam se Fanouš uchýlil během občanské války.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License