Ekrie-mun Tuk

Ekrie-mun Tuk byla planeta na Středním okraji. Byla zhusta pokrytá deštnými pralesy a půda tam byla velice úrodná.

Roku 17 BBY tam Impérium začalo s kácením a plantážovým pěstitelstvím ve velkém.
V roce 13 BBY tam byla Verpinem Xingem založena odbojová buňka.
Roku 6 BBY byla tato odbojová buňka rozprášena a všichni členové až na Xinga dopadeni či zabiti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License