Effedrin

„Po modrém blankytu bělavé páry hynou,
lehounký větřík s nimi hraje;
a vysoko – v daleké kraje
bílé obláčky dálným nebem plynou.“
- Effedrin se kochá krajinou

Effedrin byl Wookiee z Kashyyyku, ranhojič, felčar, bohém a básník. Byl členem folklórního souboru Hadař, znal jedenáct způsobů využití kobřího jedu a hulil jako fabrika, v nouzi i sušené jehličí.

Historie

Narodil se roku 501 BBY v Karrambaculleku a ač chtěl psát básničky, musel se od otce učit ranhojičskému řemeslu, aby měl po něm kdo převzít post vesnického doktora. Když se tomu po pubertě konečně přestal bránit, docela mu to i šlo, hlavně proto, že měl být v případě potřeby i lékařem ženským. Do praxe byl povolán už v roce 460 BBY, když jeho otce na lovu hadů sežral terentatek, a popral se s tím docela dobře, takže si záhy získal respekt vesničanů a dokonce je naučil chodit za ním jenom v případě nouze.
V následujících dekádách se staral o zdraví všech obyvatel vesnice, sem tam odrodil nějaké to mládě, kterému se na svět nechtělo bez komplikací, a občas zašel na Růžek, kde už po pár pivech tak poutavě básnil o kráse kashyyyckých samiček či krajiny, že to Karboorra občas zapisoval. Jakožto prominentní člen Hadaře se účastnil všech oslav Dne života, na nichž zpíval, tančil a později v noci také přednášel o tom, jak má tělo jít do hrobu zhuntovaný. I když to bylo jeho nepsanou povinností, nikdy se neoženil a neměl děti, kterým by svůj post předal, což náčelníky trochu trápilo. Ač na něm v posledních dekádách vlády Republiky začala být znát nastupující senilita a strašně chrchlal, pořád ještě chodil do Země stínů a osobně sbíral kobří jed na své unikátní mastičky.
Na začátku války klonů byl lapen zygerriánským výsadkem, ale zachránil ho dědic trůnu a nějací dva přivandrovalci. Krátce před vydáním rozkazu 66 se mu pak do baráku oknem dostala nějaká fialová cácora se zeleným mrnětem, načež pomohly s odražením dalšího útoku. Effedrin měl po každé podobné akci spoustu chlupáčů k ošetření a přes svůj pokročilý věk to zvládal docela dobře.
Zemřel v roce 16 BBY, ještě než byli téměř všichni jeho sousedé nahnáni do koncentračního tábora.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License