Effedrin

„Po modrém blankytu bělavé páry hynou,
lehounký větřík s nimi hraje;
a vysoko – v daleké kraje
bílé obláčky dálným nebem plynou.“
- Effedrin se kochá krajinou

Effedrin byl Wookiee z Kashyyyku, ranhojič, felčar, bohém a básník. Byl členem folklórního souboru Hadař, znal jedenáct způsobů využití kobřího jedu a hulil jako fabrika, v nouzi i sušené jehličí. Na obchůzky chodíval s ochočeným prasopsem Karlem.

Historie

Narodil se roku 501 BBY v Karrambaculleku a ač rád psal básničky a chtěl se tím živit, musel se od otce učit ranhojičskému řemeslu, aby měl po něm kdo převzít post vesnického doktora. Když se tomu po pubertě konečně přestal bránit, docela mu to i šlo, hlavně proto, že měl být v případě potřeby i lékařem ženským. Do praxe byl povolán už v roce 460 BBY, když jeho otce na lovu hadů sežral terentatek, a popral se s tím docela dobře, takže si záhy získal respekt vesničanů a dokonce je naučil neotravovat ho s každou kravinou.
V následujících dekádách se staral o zdraví všech obyvatel vesnice, sem tam odrodil nějaké to mládě, kterému se na svět nechtělo bez komplikací, a pro svou moudrost se stával váženým členem komunity. Občas zašel na Růžek, kde už po pár pivech tak poutavě básnil o kráse kashyyyckých samiček či krajiny, že to Karboorra občas zapisoval, a po vesnici se stal pověstný také tím, jak vehementně se bránil pořízení služebního vozu. Jakožto prominentní člen Hadaře se účastnil všech oslav Dne života, na nichž zpíval, tančil a později v noci také přednášel o tom, jak má tělo jít do hrobu zhuntovaný.
V roce 150 BBY se mu doneslo, že Turrrek mlátí svou ženu, do věci se vložil a na tyrana po několika marných pokusech o domluvu upozornil náčelníka Hurrdurra, který ho z vesnice vyhnal.
I když to bylo jeho nepsanou povinností, nikdy se neoženil a neměl děti, kterým by svůj post předal, což náčelníky trochu trápilo. Ač na něm v posledních dekádách vlády Republiky začala být znát nastupující senilita a strašně chrchlal, pořád ještě chodil s Karlem do Země stínů a osobně sbíral kobří jed na své unikátní mastičky.
Na začátku války klonů byl lapen zygerriánským výsadkem, ale zachránil ho dědic trůnu a nějací dva přivandrovalci. Krátce před vydáním rozkazu 66 se mu pak do baráku oknem dostala nějaká fialová cácora se zeleným mrnětem, načež pomohly s odražením dalšího útoku. Effedrin měl po každé podobné akci spoustu chlupáčů k ošetření a přes svůj pokročilý věk to zvládal docela dobře.
Zemřel v roce 16 BBY, dva týdny po Karlovi, ještě než byli téměř všichni jeho sousedé nahnáni do koncentračního tábora.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License