Efe-Neme-Za

Efe-Neme-Za byla bájná Cereanka, hlavní postava opery Věčné utrpení Efe-Neme-Zy.

Historie

Podle opery šlo o dívku z Cerey, která si šířením anarchie vysloužila trest bohů v podobě vyhnanství do majáku daleko od civilizace a dlouhého života, aby nemohla své utrpení jen tak ukončit.1 Když takto strávila tisíc let, konečně se nad ní bohové smilovali a ona se šťastně rozpadla na prach.2
Champbacca se tuto operu už jako učedník naučil hrát na dudy, během války klonů se neznámý začínající umělec pokusil přesvědčit ředitele coruscantské opery, aby do repertoáru zařadil jeho revoluční aranžmá, v němž by Efe-Neme-Za byla černá rapperka.3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License