Edi Ponn

Edi Ponn byl rodianský nájemný vrah.

Historie

O jeho původu není známo zhola nic.
Roku 30 BBY si jej najal Anarad Hutt, aby zavraždil Wyrrgyho. To se mu na Tatooine téměř podařilo, kdyby se do věci nevložil Adreg Lokaas. Edi střet nepřežil.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License