Edi Ponn

Edi Ponn byl rodianský nájemný vrah z Rodie. Byl to nemilosrdný lovec, který šel tvrdé po své kořisti. Měl dobrý odhad na schopnosti svých obětí, a podle toho přizpůsoboval daný lov. Pokud si myslel že byl někdo slabší než on, dokázal se mu postavit čelem, jinak byl zbabělý a úskočný a nezdráhal se střílet do zad.

Historie

Narodil se roku 76 BBY na Rodii, do chudé rodiny, díky čemuž byl dětmi z okolí týrán a častován posměšky. To v něm vyvolalo touhu být v dospělosti finančně zajištěný a dostatečně silný na to, aby ho už v životě nikdo nemohl ponižovat. Měl štěstí, jeho talentu si všiml bývalý lovec lidí, který ho vzal do učení, a díky tomu se i z Ediho později stal lovec lidí a nájemný vrah.
V roce 48 BBY se jeho oblíbeným revírem stal Huttský prostor a oblíbenými klienty právě Huttové.
Od roku 37 BBY bral hodně zakázek od Hutta Anarada, který v něm vyděl šikovný nástroj pro vykonávání jeho vůle.
Roku 30 BBY si jej Anarad najal, aby zavraždil Wyrrgyho, a Edimu se po několika týdnech stopování a hledání podařilo Wookie objevit na Tatooine. Měl důmyslný plán, jak bestiálně silného Wookie zabít, a téměř se mu to i podařilo. Štěstí však stálo na straně chlupáče, protože se o pár hodin dříve v baru v Mos Eisley seznámil s pašerákem Lokaasem. Edi podle svého plánu zaplatil několika hrdlořezům, aby v baru vyvolali rvačku s Wyrrgym, a v nepřehledné situaci se chtěl k Wookiovi dostat zezadu a zabít ho výstřelem do zad.
Adreg vracející se z toalety si toho ovšem všiml a jedním výstřelem Rodiana zabil.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License