Eddie Burks

Eddie Burks byl člověk z Reythy, specialista na živočišnou výrobu. Byl to oportunista, sociopat a tichý rasista.

Historie

Narodil se v roce 57 BBY, v raném dětství přišel o otce, který zahynul na rybářské výpravě, a matka se krátce nato dala dohromady s alkoholikem, jenž ho příležitostně psychicky i fyzicky týral. Z Eddieho se tak již na základní škole stal zádumčivý, tichý student, který se stranil kolektivu a který byl málem vyloučen pro časté záchvaty vzteku. Studijní výsledky měl ovšem slušné, dostal se i na zemědělskou střední školu a příležitosti vypadnout z domu okamžitě využil. Ač chtěl kráčet v otcových šlépějích a stát se mořským biologem, matka ho nakonec uprosila, aby se držel bezpečně na souši.
Za celou dobu studia na střední škole si neudělal jediného kamaráda, naopak nepřátel měl na rozdávání, a jeho nemnohé pokusy o navázání kontaktu s opačným pohlavím dopadly vždy naprosto katastrofálně. Utěšoval se ale tím, že pro něj prostě dotyčné nebyly dost dobré, čekal na tu pravou a po maturitě se nechal zaměstnat v největší chovné stanici nerfů na planetě. Práci se věnoval svědomitě, nadále byl zádumčivý a strašlivou rutinu snášel hlavně díky tomu, že si představoval, jak všechna ta zvířata pouští na svobodu a kochá se pohledem na splašené stádo, pod jehož kopyty hynou desítky lidí. Odvahu na to ale nikdy nesebral, vždy mu bylo líto slabších nerfů, kteří by takový manévr rovněž nemuseli přežít.
Přerod Republiky v Impérium ho tuze potěšil a byl aktivním zastáncem názoru, že nelidé jsou dobří tak akorát na otročení. Povýšil, dostal služební domek a vůbec se neměl špatně, nicméně šťastný ani nadále nebyl. Ještě v roce 19 BBY mu v noci na dveře zaklepala vyděšená granská farmářka, která ho prosila, jestli u něj může chvíli zůstat. Podle oblečení tušil, že by to mohla být rytířka Jedi a tedy hledaná teroristka, vycítil příležitost a chopil se jí. Nechal ji u sebe přespat pod podmínkou, že se s ním vyspí, jinak ji udá Impériu, a u jedné noci to neskončilo, protože tomu přišel na chuť. V podobném vydírání tedy pokračoval ještě dlouho poté a postupem času si z ní udělal sexuální otrokyni. Když ho kolem roku 12 BBY omrzela, naprášil ji Inkvizici, shrábl odměnu a užíval si života. Výčitky svědomí ho ani trochu netrápily, ovšem poněkud ho znepokojovalo, že v něm pravidelný styk s Grankou probudil dřímající lásku ke zvířatům.1
Nakonec však došel k závěru, že za zoofila už díky postoji Impéria k nelidem stejně je, poddal se tomu a poprvé v životě byl skutečně šťastný. Hned druhý den ráno si pro něj ale přišla Ugida, silnější než dřív,2, a společně s lordem Styxem Eddieho dlouze mučili. Po mnoha hodinách ho vykuchala jako prase, kterým byl, a to bez použití svého světelného meče, protože to by bylo moc rychlé a čisté.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License