Eddie Burks

Eddie Burks byl prasák z Reythy.

Historie

Nějakou dobu po vydání rozkazu 66 u sebe před Impériem schovával Ugida, ze které si postupem času udělal sexuální otrokyni. Když ho omrzela, naprášil ji Inkvizici, shrábl odměnu a dál si užíval života, ovšem Ugida se po pár letech vrátila, silnější než kdy dřív. Společně s lordem Styxem Eddieho dlouze mučili a ona ho pak vykuchala jako prase, kterým byl, pravděpodobně bez použití svého světelného meče, protože to by bylo moc rychlé a čisté.

npc
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License