Edd

Edd byl k Síle citlivý Wookiee ze zrcadlového vesmíru, syn lorda Wango a velmistr řádu Jensaarai. Jeho chlupy byly rudočerné, dokázal s polovičními sourozenci Banzarrou a Shenzem na posezení spořádat celou banthu a stejně jako oni měl těžce vysvětlitelnou zálibu v Nautolankách, které si pro zábavu kupovali na sarininské tržnici.1 Ze zabijáckého tria uměl nejlépe šermovat se světelným mečem a ač většinu času vůbec nemluvil, jen se přiblble hihňal, byl ve skutečnosti ze všech nejnebezpečnější.

Historie

Jeho početí s se zrcadlovou verzí Aarnyrry, lovkyně lidí z klanu Malrys, bylo jedním z mnoha kalkulů jeho otce, jak se prostřednictvím k Síle citlivých poskoků dostat k moci a jak si tu moc udržet. Narodil se v roce 28 BBY na Nar Shaddaa, užil si špinavé, ale relativně dětství a až po převratu si pro něj otec přišel s tím, že z pouličního chlupáče vycvičí svého tichého zabijáka. Matku už nikdy neviděl, protože jí císař věnoval Alaris Prime a ona tam odešla vládnout. Výcvik byl tvrdý, ale Edda značně zocelil a on tak mohl pro svého pána již brzy lovit poslední Jedie a nové povstalce.
Poté, co Darth Wango úspěšně vyhubil Jedie a jeho pozornost se upřela k méně prominentním tradicím užívání Síly, se Edd stal dozorcem nad zbytky řádu Jensaarai. Darth Wango jim jednoduše dal ultimátum: buď jim bude šéfovat jeho syn a naučí ho všechno, co umí, nebo je přijde osobně všechny vykuchat otvírákem na konzervy. Edd tak získal výhodnou trafiku a ždímal z ní maximum.
Po pár letech v otcových službách se proti němu s bratry spikli2 a chtěli ho odstranit a nahradit, ale šikovně je poštval proti sobě a došlo na brutální souboj. Edd v něm sice omráčil Banzarru, ale souboj se Shenzem prohrál a ten mu zanedlouho narval drápy do krku.3

d20

Force Adept 6 / Jensaarai Defender 2
STR 16 / DEX 12 / CON 16 / INT 16 / WIS 14 / CHA 8
Battlemind +16, Hide +12, Climb +10, Jump +10, Move Object +10, Spot +10, Survival +10, Craft (armor) +9, Fear +9, Force Stealth +8, Intimidate +8, Knowledge (Jensaarai lore) +8
Power Attack, Armor Proficiency (light), Stealthy, Cleave, Skill Emphasis (Battlemind), Weapon Focus (lightsaber)
Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License