Dxun

Dxun byl největší měsíc planety Onderon, kterou obíhal tak blízko, že s ní sdílel část atmosféry. Byl pokrytý hustou džunglí plnou nebezpečných potvor, pocházely odtamtud tygrované vši muňky1 a také druh mravenců, který produkoval bvaliský jed.

Historie

Ačkoliv byl Dxun lákavě blízko už pro první kolonisty Onderonu, drsný ekosystém znemožňoval nejen jeho trvalou kolonizaci, ale i zběžné návštěvy. I z toho důvodu tam byla v roce 3998 BBY přesunuta hrobka sithského lorda Freedona Nadda z Izizu.
Později se na měsíci usadili Mandaloriané, pro něž byl Dxun domovem a velitelstvím po většinu mandalorianských válek. V jejich závěru však byli napadeni silami Republiky a přes extrémně tuhý odpor poraženi. Do trosek základny se pak několik odvážlivců vrátilo, ale tato osada dlouho nevydržela a měsíc brzy znovu zpustl.
Kolem roku 460 BBY byla tamní sithská hrobka předmětem zkoumání archeologické výpravy, které se účastnil padawan Titus Lonnigen se svým mistrem.
V roce 28 BBY navštívil měsíc Sally Swonn a našel tam holocron Darth Nihiluse, nicméně sebral mu ho Vandalor. Roku 20 BBY se na Dxun uchýlil Jessie Starkiller, který díky tomu přežil čistku.
V roce 17 BBY se na měsíc dostal Asyrk Aatashu, jemuž tam Nig'ro pochytal společníky, a veden Silou se setkal s Jessiem, který jej začal o tomto fenoménu učit více.
Roku 16 BBY na Dxun zavítala Jessica Karnis a Simbacca a krom zplundrování hrobky se střetli s Jessiem a jeho malým padawanem, ale dlouho se tam nezdrželi.
V roce 15 BBY se Jessie nechal polapit Inkvizicí a Asyrk byl při pokusu o jeho záchranu zajat také, načež měsíc znovu zpustl.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License