Dwayne Breen

Dwayne Breen byl jediným potomkem Jeffa Breena a Niny Michaelis. Po tatínkovi zdědil mrštnost, obratnost, šarm a nadání pro cirkusáctví, po mamince lehce arkaniánské rysy a nadání ovládat Sílu. Měl mírný předkus a téměř bílé vlasy nosil střižené podle hrnce.

Historie

Narodil se krátce po rozkazu 66 v enklávě na Miu Leptonis IV a při rozpadu akademie odcestoval s rodiči a Miou Mahariel na Kuat. Tam si Nina konečně uvědomila, co je její partner za kokota, opustila ho a malého Dwayna mu nechala na krku, protože očekávala, že by ji mohla zkusit nahánět Inkvizice - následkem toho Dwayne vyrůstal v cirkuse, měl jen minimální vzdělání a jeho snem bylo cestovat po galaxii, což se mu do značné míry dařilo. Svůj dar ovládat Sílu ale nerozvíjel a několik málo let před bitvou o Yavin osiřel, když Jeffa zastřelil jistý rozlícený vesničan.
Dva roky před zničením Hvězdy smrti ho jeho kočovný spolek po nepříliš úspěšném vystoupení zapomněl ve Fogsmeade, shodou okolností na jeho rodném měsíčku, a on pak nějakou dobu bivakoval v opuštěném Zeleném lampionu, kde se seznámil s místním sirotkem Rodým a následně se o sebe vzájemně starali.
Sedmnáct dní po bitvě o Yavin byl jednoho večera zaskočen povstaleckou skupinou. Banana Brannigan, Emily, Moz'Gojo a Kody-Kann Tonewy spustili Rodyho nástražný mechanismus a v následném chaosu Dwayna omráčili, protože měli na práci důležitější věci než rozhovory s prosťáčky, ale po splnění úkolu se do hospody vrátili a Rodý je uprosil, aby ho stejně jako jeho vzali na Jolly Jedie.
Tam znovu potkal Simbaccu, kterého si letmo pamatoval z dětství, pomáhal Štěkně v kuchyni, cvičil akrobacii s učebními pomůckami, které si bral bez vědomí Tatrancy1, a byl šťastný.

d20

Force Adept 3 / Fringer 5
STR 12 / DEX 20 / CON 14 / INT 10 / WIS 8 / CHA 14
Tumble +20, Balance +10, Climb +10, Jump +10, Entertain (acrobatics, juggling) +10
Rogue Heritage, Acrobatic, High Culture, Mimic, Run, Dodge
Civilised Adept

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License