Dwayne

„Trocha škorpióního jedu ještě nikdy nikoho nezabila!“
- Dwayne vyrábí improvizovaný stimulant

CT-99910, známější jako Dwayne, byl klonovaný voják Velké armády Republiky, veterán války klonů a pozdější člen Baldy Crew. V týmu působil jako medik a uměl umíchat takové stimulanty, že to i Wookiho zvedlo z már. Od ostatních vyzrálých klonů se lišil ještě výraznějšími svaly, což byl následek několika let strávených na vysokogravitačním světě.

Historie

Před rozkazem 66

Klonovací válec na Kaminu opustil v roce 30 BBY a okamžitě byl začleněn do výcvikového programu klonovaných zdravotníků.
Ten dokončil až v posledním roce války a byl nasazen jako medik u jednotky, která hlídala pouštní výcvikové středisko republikových komand na Sirparu. Spíš než s droidy se tam musel vypořádat s nehostinným prostředím pouště a vysokou gravitací a spoustu cenných zkušeností nabral také během ošetřování úrazů při tréninku, kdy s oblibou používal mimo jiné i jed sirparských štírů.1
Když s jednotkou obdržel rozkaz 66, nebyl v okolí nikdo, na kom by ho šlo vykonat, a tak se nijak nevzrušoval. Zprávu o kapitulaci Konfederace přijal pln nadějí, že se konečně dostane někam do civilizace, ale měl smůlu.

Občanská válka

Konec války totiž neznamenal konec válčení, Impérium taky potřebovalo kvalitní vojáky zocelené vysokou gravitací Sirparu a Dwayne musel nějaký čas ve středisku zůstat. Kolem roku 10 BBY však byl považován za příliš starého na to, aby se ukazoval na veřejnosti, stejně jako ostatní klony. Byl tedy převelen pod admirálku Engels, která ho měla nějak využít a která nechala všem klonům s podobným osudem odstranit kontrolní čipy, neboť je vzhledem k pokročilé fázi čistky považovala za redundantní a nechtěla riskovat, že z nich dostanou rakovinu nebo zastřelí ji. Během následujících let dostávali samé horší úkoly a předpokládalo se, že co nevidět zařvou.
V roce 0 ABY sloužil Dwayne na palubě Götterdämmerungu, ale po jeho rozbombardování pyrogelovými hlavicemi a přesunu do suchého doku byl v rámci podpory operace valkýra přidělen pod agenta Tonewy, který si svého nového zdravotníka i zbytek jednotky rychle oblíbil a se kterým absolvovali několik cvičení a slušně se sehráli.
V červenci téhož roku vyrazili na první ostrou akci na Nar Shaddaa, kde Kodymu pomáhali v honu na členy Inkvizice a dohlížel na dostatečné zdrogování převážených inkvizitorů. V následujících dnech zašel s Champbaccou, Chlouppkem, Fidorkkou a pár Mandaloriany do Memento Venari a účastnil se hospodské rvačky s neznámými gaunery.
O pár dní později doprovázel Kodyho na Rozengard, kde pokračovali v likvidaci inkvizitorských buněk. Dwayne byl přínosný zejména v pozdější fázi útoku, neboť byli vážně raněni nejen jeho kolegové Bruce a Vin, ale také dva přítomní Wookiové, kteří by bez něj nejspíš nepřežili.
Následně strávil pěkných pár dní v sídle Mamutomutů, kde společně s Rudým baronem dohlížel na hladký průběh hospitalizace těch, co to potřebovali.

d20

Soldier 3 / Field Medic 7
STR 14 / DEX 16 / CON 14 / INT 12 / WIS 12 / CHA 12
Treat Injury +21, Craft (medpacks, stimulants) +15, Knowledge (anatomy, chemistry) +12, Spot +12, Computer Use +8, Diplomacy +8, Repair +8, Listen +5, Pilot +5
Cosmopolitan (Spot), Martial Arts, Armor Proficiency (medium, powered), Surgery, Combat Experties, Skill Emphasis (Treat Injury), Medical Expert

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License