Dva archeologové, jedna mapa

Dva archeologové, jedna mapa: 7.-10. 5. 1 ABY
Kdo se zúčastnil: Banana Brannigan, Emily, Štěkna
Místo určení: Střední pás, Bothanský prostor, planety Kothlis a Gveii

Úvod do děje

Protože kapitán Simbacca měl moc práce s připravováním lodi a rodiny na možnost, že po nich zase půjde Inkvizice, na Kothlis místo sebe poslal své nejspolehlivější výsadkářky, kterým předal poselství z Randalfovy hrobky i s toolskou abecedou. Holky pak nasedly na Ilchi a po krátké zastávce na Badoru pokračovaly do Bothanského prostoru.

Detaily

7. 5. 1 ABY

23:20 Ilchi vstoupila do vzdušného prostoru Kothlisu a Štěkna ji začala navádět k severní polární čepičce.
23:30 Sash Kay'lya se zrovna přesouval z pláže do baru, a tak mohla trojice bez zbytečných buzerací přistát na plošině vedle sídla Huga Bodaniho. Díky polárnímu dni bylo pořád dost světla.
23:32 Po zazvonění a chvíli čekání jim otevřel sám pán domu, v županu, a i když vypadal trochu rozespale, pozval je dál na čaj.
23:35 Trojice mu v rychlosti vysvětlila situaci a ptala se, jestli neví, kde by se dal najít Gartek Solon.
23:36 Nevěděl a taky už se o něj začínal bát, takže navrhl výměnný obchod: ony se zaletí podívat na nedalekou planetu Gveii, kam Gartek před nějakou dobou odletěl, on se mezitím pokusí rozluštit zprávu, kterou po nich poslal kapitán Simbacca.
23:43 Předaly mu kontakt na kapitána, kdyby potřeboval nějaké další věci, dopily čaj a s poděkováním odcházely.
23:45 Ilchi zamířila k obloze a hyperprostorovému uzlu.

8. 5. 1 ABY

00:34 Ilchi vyskočila z hyperprostoru v soustavě Gve a zamířila ke druhé planetě, jediné s dýchatelnou atmosférou a nějakou biosférou.
00:42 Stíhačka byla v dosahu senzorů, nikde však nezachytila jakoukoliv aktivitu nebo pokročilejší technologii.
00:43 Štěkna navedla loď blíž, Banana se snažila vytřískat ze senzorů co nejvíc, ale pořád to nevypadalo moc slibně.
00:50 Při jednom z nízkých přeletů si Štěkna všimla čehosi šedivého na mýtině mezi stromy a stočila tím směrem stíhačku. I Banana pak viděla, že jde o trosky neznámé lodi.
00:52 Obezřetně přistály o kousek dál a zatímco Štěkna zůstala v lodi a byla připravená k odletu, Banana s Emily začaly prohledávat trosky. Vypadalo to, že v lodi došlo k výbuchu, ale kov byl studený a vrak už ani nedoutnal.
01:05 Nenašly žádné tělo, jen na okraji palouku stopy několika dvojnožců, z nichž jedny byly způsobeny někým obutým.
01:06 Protože Štěkna ve směru, kterým stopy mizely v džungli, neviděla žádné vhodné místo pro přistání, rozhodly se, že to zkusí pěšky. Astrodroid dostal instrukce vzlétnout s lodí na oběžnou dráhu a čekat na další rozkazy.
01:07 Emily se spolubojovnic tváří v tvář zelenému peklu zeptala, jestli mají nějakou zkušenost s přežíváním v pralese. Štěkna pokrčila rameny, Banana si vzpomněla na ty dva dny, co strávila s mistrem v bažině na Oarligu.
01:08 Následovaly stopy po pěšině a všimly si několika náznaků toho, že je mírně udržovaná.
03:00 Ani po dvou hodinách pochodu pralesem nebyly blíž svému cíli, a protože se mělo brzy začít stmívat, rozhodly se radši vrátit a pokračovat v cestě až následující den.
04:53 Vrátily se na palouk s vybuchlou lodí a kontaktovaly astrodroida, aby přistál.
04:56 Trojice nastoupila do Ilchi a Štěkna zamířila k orbitě, kde se chtěly prospat mimo nebezpečí.
05:00 Nevzala to však přímo, nýbrž pokračovala kousek ve směru, kterým šly, a po chvíli na senzorech zaznamenala tepelné stopy, z nichž šlo vydedukovat, že se tam nachází vesnice s otevřenými ohni.
05:02 Loď změnila kurz a vyrazila na oběžnou dráhu, Banana z dat na senzorech usuzovala, že je druhý den čeká přinejmenším celodenní pochod, protože nikde v okolí vesnice se nenacházela jakákoliv volná plocha k přistání.
05:05 Holky instruovaly astrodroida, ať je probudí buď za osm hodin, nebo pokud by se něco dělo, a odebraly se ke spánku.
13:05 Astrodroid spustil budíka ve smluvený čas a děvčata se začala probírat.
13:15 Štěkna přistála na palouku a všechny tři vylezly z lodě.
13:30 Po snídani a překontrolování, že mají s sebou vodu a energetické tyčinky, se vydaly pěšinou směrem k domnělé vesnici. Astrodroida poslaly na orbitu a dostal instrukce být připravený přiletět na jejich pozici na povel.
15:20 Skupinka dorazila na místo, kde při prvním pokusu skončila. Daly si krátký odpočinek a pokračovaly dál v pořadí Štěkna, Banana a Emily.
16:31 Štěkna zaslechla zlověstné syčení a dala signál, aby se zastavily. Banana se sehla k mladým rovným stromkům hned vedle pěšiny a chtěla je odseknout u země, aby si udělaly oštěpy. Její pohled se střetl s pohledem démona. Ztuhla a snažíc se pohled sledovat jen periferně pípla na ostatní.
16:32 Štěkna i Emily se začaly pomalu přibližovat k Bananě, z jejich pozic stále nic neviděly. Banana ani nedýchala a spatřila, jak se jejím směrem zatřepetal rozeklaný jazyk.
16:33 Banana vycítila, že predátor se chystá k výpadu, a na poslední chvíli hodila kotoul vzad. Emily zalila prostor před Bananou plamenometem a Štěkna tam poslala dávku z útočné pušky. Had skutečně zaútočil na Bananu, nedbal útoků a těsně minul svůj cíl. Hlavou přimáčkl Bananu k zemi.
16:34 Emily přiskočila k hlavě a sekla vibromečem do hadího krku. Had sebou cuknul, čímž se hnul z Banany, která se odkulila a při tom tasila a střelila po něm blasterem. Střela ale minula a skončila v korunách stromů. Štěkna zmáčkla opět spoušť.
16:35 Had opět zaútočil na Bananu. Ta stihla jen roztáhnout nohy a had se zaryl tlamou do země. Dívala se do těch velkých očí a myslela, že je s ní ámen. Emily se pokusila vyskočit hadovi na hlavu a zabodnout mu meč do mozku, ale klopýtla a měla co dělat, aby z něj nespadla dolů. Štěkně se odhalilo hadí tělo a vypálila další salvu. Jeden z výstřelů si našel skulinku mezi obratli, přetnul míchu a hada na místě zabil.
16:36 Banana se rychle odvalila, hadí hlava ještě naprázdno klapala, ale pomalu s tím přestávala. Emily se ujistila, že bude Zeltronka v pořádku, a šla blíž, aby si tvora prohlédla.
16:37 Banana si do hada párkrát vztekle kopla, načež mohla pokračovat v cestě. Emily vytrhla hadovi jeden ze špičáků a dala ho Štěkně jako zaslouženou trofej.
16:40 Pokračovaly v cestě, která byla sice relativně nudná, ale taky o to náročnější, že udržovanost pěšiny byla čím dál horší.
18:26 Štěkna našla v blátě zlatou minci, která do koloritu okolního pralesa ani trochu nezapadala. Banana odhadovala, že je to předchůdce republikového kreditu, a rychle potvrdila domněnku, že je ze zlata, ale jeho přítomnost si nedovedla vysvětlit.

9. 5. 1 ABY

01:20 Aby se vyhnuly nutnosti stavět přístřeší na noc za tmy, rozhodly se holky, že s jeho výstavbou začnou raději s menší rezervou. Vyhlédly si vhodný strom tyčící se nad stezkou a s pomocí vystřelovacích kotev se na něj dostaly.
02:23 Utvořily si tam pohodlné hnízdo i s ohništěm a ochranou proti větru a dešti, ale oheň zatím pro jistotu nerozdělávaly, protože bylo pořád relativně teplo, převařené vody měly dost a komáři je zas tak neotravovali.
02:59 Protože do tmy měly ještě docela dost času, zbudovaly si z vhodných listů i lapače dešťové vody.
04:00 Než se začalo pořádně stmívat, holky povečeřely a obklopeny zvuky lesa se dohodly, že budou držet tříhodinové hlídky. Začala Emily, zbytek se co nejpohodlněji natáhl a po vyčerpávajícím dni rychle usnul.
07:01 Emily po ničím nerušené hlídce něžně vzbudila Štěknu, nebyla shozena ze stromu a šla si taky odpočinout.
09:37 Během Štěkniny hlídky Shistavanenka zaslechla tiché kroky pod stromem a šepot.
09:38 Opatrně probudila Emily i Bananu a ještě opatrněji jim posunky naznačila, co se děje.
08:40 Všechny tři se podívaly přes okraj příbytku dolů a s obtížemi viděly v téměř úplné tmě skupinku pěti primitivních domorodců s oštěpy a luky, jak se snaží vykoumat, proč tam končí jejich stopy.
08:45 Vyčkávaly a vyplatilo se jim to, protože domorodci se sice nahoru dívali, ale jejich obydlí nespatřili a po chvíli mudrování vyrazili do lesa.
08:46 Protože na těch pár minut už nestálo za to chodit spát, Banana převzala štafetu a Emily se Štěknou šly spát.
11:30 Banana probudila obě holky, protože se pod nimi znovu ukázala skupinka domorodců. Určitě se vrátili od mrtvého hada, ale protože byla pořád ještě relativně tma a na jejich hnízdo stále neviděli, rozprostřeli se po okolí, zda nenajdou nějakou stopu.
12:00 Holky se pokochaly úsvitem, napily a doplnily čutory.
12:02 Slezly na stezku, Banana domorodce v Síle nikde neviděla, a tak pokračovaly kupředu.
14:11 Štěkna zaslechla zvuky nasvědčující tomu, že se přiblížily k vesnici. Obezřetně sešly ze stezky a začaly obcházet tábořiště, aby odhalily případné hlídky.
14:21 Štěkna málem sáhla do pavouka, ze kterého ji málem trefilo.
14:35 Přebrodily poměrně divoký potok s horkou vodou a přiblížily se vesnici natolik, že už na ni viděly. Vesnice to byla nevelká, v tento čas tam bylo kolem dvaceti obyvatel. Od pralesa ji odděloval sto metrů široký perimetr vykáceného lesa, pak palisáda z naostřených kůlů a za nimi se už nacházely nízké chýše. Pod palisádou protékal jimi přebroděný horký potok. Přibližně uprostřed vesnice byla široká díra s bublající vodou. Nad dírou byly vztyčeny dva vysoké kůly, mezi kterými byly pověšeny dvě postavy, každá za jednu ruku a svázané k sobě.
14:40 Holky vymyslely plán, jak s pomocí diverze osvobodit zajatce, mezi kterými byl Gartek, kterého podle popisu poznaly.
14:41 Štěkna s Bananou kontaktovaly Ilchi a přikázaly astrodroidovi, aby z jejich směru proletěl nad vesnicí, zastavil se na druhém konci a udělal ohňostroj střelbou do vzduchu. Emily se mezitím ve zbroji potopila do potoku a skrz něj se plazila dál.
14:46 Emily se dostala až za palisádu, k pramenu, který tam vyvěral ze země. Visící vězni se přestali obviňovat, kdo za jejich současnou situaci může víc.
14:47 Ilchi na sebe strhla všechnu pozornost, domorodci si na ni ukazovali, pokřikovali a celkově to považovali za něco neuvěřitelného. Štěkna s Bananou využily příležitosti a s pomocí vystřelovacích háků překonaly palisádu.
14:48 Emily vibročepelí podsekla bližší z kůlů, vězni se zhoupli a zůstali viset za ruku druhého vězně, modrého Feeorina.
14:49 Štěkna s Bananou vězně sundaly a bylo jim potvrzeno, že jeden z nich je Gartek Solon a druhý Jhonar Indyss.
14:50 Gejzír, nad kterým se před okamžikem zmítali, vytryskl a holky se snažily nasměrovat oba archeology k okraji vesnice. Hladina vařící vody však klesla dost na to, aby odhalila podzemní komplex, a Gartek nechtěl o záchraně slyšet. V podzemí se totiž měla nacházet mapa k pokladu kapitána Drakea.
14:51 Přes mírné námitky zachránkyň nakonec všech pět přítomných seskočilo do díry. Tam byly dva horizontální tunely a oni se v časovém presu mohli buď rozdělit, nebo prozkoumat jen jeden z nich.
14:52 Tunel níže měl u vchodu kovovou značku, která podle Emily symbolizovala Drakeovu ochechuli. Jhonar se už do tunelu hrnul s tím, že značka ukazuje správnou cestu, ale Emily si byla jistá, že Drake by se případné vykradače pokusil převést, a tak vybrala druhý tunel jako ten správný.
14:53 Skupina se tunelem, který vybrala Emily, dostala do jeskynní místnosti, která díky vzduchové kapse nebyla nikdy zcela zaplavená, a na skále nad nimi spatřili zdobené křeslo s kostlivcem s kloboukem, který ve svých rukách svíral mapu. Všude kolem se válely hromady zlatých dublonů. Gartek i Jhonar se zaradovali.
14:54 Banana navrhla, že by se na povrch mohli dostat skrz strop, který nemohl být víc jak tři metry tlustý a k jehož proražení měla s sebou dost výbušnin. V rychlosti začala slepovat bombu.
14:55 Gartek po skále vyšplhal až nahoru a připevnil bombu ke stropu. Ukázal na holky vztyčený palec a seskočil dolů, aby se připojil ke zbytku, který se chtěl schovat v tunelu před směrovou explozí. Jhonar se chtěl přidat taky, a tak rychle vytrhl kostlivci mapu z rukou. Kostlivci následně spadla lebka a odhalila poměrně velký dělostřelecký granát. Začal řvát na ostatní, ať utíkají, a všichni vzali nohy na ramena.
14:56 Exploze se prohnala tunelem, oni se stihli zavčasu schovat za schodem a s nadávkami pokračovali k ústí gejzíru, kterým slezli dolů.
14:57 Voda už jim olizovala kotníky a oni se s pomocí vystřelovacích kotev dostali zpátky na zem. Domorodci přestali sledovat ohraný ohňostroj z Ilchi a přesunuli se k díře v zemi, která zůstala po výbuchu nastražené bomby a sekundární explozi nálože od Banany a kde se v hlíně blyštil nespočet dublonů. Gartek zavelel, ať běží k jeho lodi, ale byl opraven, že už žádnou loď nemá.
14:58 Jhonar podotkl, že on má svou loď na druhé straně lesa. Nehodlali se tam plahočit pěšky, a tak Banana poslala instrukce astrodroidovi, ať popoletí kus za vesnici, zastaví nízko nad korunami stromů a otevře kokpit.
15:00 Skupina už byla na odchodu, dokud si jich domorodcí nevšímají, ale Gartek se ještě oddělil a vběhl do náčelnické chýše.
15:01 Gartek vyběhl s bičem a náčelnickou čelenkou a všichni pelášili za vesnici.
15:09 Skupina vylezla na strom a z něj se s pomocí vystřelovacích kotev a biče nalodili na Ilchi. Štěkna seděla sama, Banana seděla Gartekovi na klíně a Jhonar seděl místo Emily, která se magneticky přichytila ke křídlu.
15:20 S Jhonarovou navigací se jim podařilo najít jeho loď, která byla dobře ukrytá a hlavně nepoškozená. Naneštěstí u ní nebylo dost místa na přistání, tak museli popoletět ještě pěkný kus dál.
15:25 Našli vhodnou planinu a přistáli.
15:29 Gartek se nechal ukecat, že poletí s Jhonarem v jedné lodi a všichni se sejdou u Huga.
15:30 Než zmizeli v pralese směrem k lodi, oba archeologové holkám poděkovali za záchranu života.
15:45 Holky je chvíli sledovaly ze země, ale pak nasedly do Ilchi a zvedly to.
15:50 Ještě chvíli hlídkovaly ze vzduchu, pak vyrazily k obloze, opět přes vesnici, aby měli divoši ještě o čem přemýšlet.
16:01 Ilchi skočila do hyperprostoru a zamířila na Kothlis.
16:48 Ilchi byla v cíli a zahajovala sestup atmosférou, pánové pořád ještě putovali pralesem, naštěstí bez potíží a stihli při tom i vyřídit trochu pošty.
16:56 Hugo přijal trojici výsadkářek o to nadšeněji, že už se mu Gartek ozval a prozradil mu, že ho zachránily.
17:00 Pohostil je čajem a potvrdil, že se mu podařilo rozlousknout šifru a přeložit zprávu pro Simbaccu, se kterým byl během procesu v kontaktu.
17:03 Gartek s Jhonarem nastoupili na Feeorinovu loď, poprali se o knipl a odstartovali.
17:05 Hugo trojici na znamení díků nalil armagnac a připili si na zdárný úspěch mise. Následně jim nabídl krátkou komentovanou prohlídku po své sbírce a Banana s radostí přijala.
17:56 Banana byla z prohlídky nadšena, Emily se Štěknou s mnohem větší radostí zaznamenaly přilétající loď.
17:57 Před sídlem přistála Jhonarova loď, všichni čtyři jim šli naproti. Z lodi vystoupili potlučení archeologové, každý s půlkou mapy.
18:00 Ještě jednou si připili kvalitním koňakem a mohli se pokojně rozejít. Gartek se nechal slyšet, že nalezení pokladu kapitána Drakea bude jeho poslední dobrodružství, po kterém odejde do důchodu, a slíbil holkám, že až půjde po druhé části mapy, ozve se jim.
18:05 Holky se nalodily do Ilchi, zamávaly těm třem a vyrazily domů.

10. 5. 1 ABY

03:00 Ilchi vyskočila u Jolly Jedie, zahájila přistávací manévr a holky už se těšily, jak předají kapitánovi dobré zprávy a půjdou si dát sprchu.

Následky

Holky získaly pár zlatých minci z pokladu a od pana archeologa příslib, že je v budoucnu přizve k nějakému dalšímu dobrodružství.
Simbacca měl přeloženou zprávu z Randalfovy hrobky, ale bohužel pořád netušil, kde se nachází pyramida z Umbra Mortis.
Porušením základní směrnice a zabitím kiraxe byl ovlivněn budoucí vývoj domorodců z Gveii, ovšem vysloveně pozitivním směrem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License