Duro

Duro byla planeta v těsném sousedství Corellie v galaktickém Jádru, domovina rasy Durosů. Její povrch byl v dobách Impéria prakticky neobyvatelný, drtivá většina populace obývala orbitální habitaty a doky a dole na zemi pouze pěstovala houby a další potraviny.

Historie

Planeta patřila ke kolébkám galaktické civilizace, inteligentní život se tam vyvinul už v dobách největšího rozmachu Nekonečného impéria. Durosové byli rychle zotročeni a pracovali pro Rakaty a když se jejich říše rozpadla, byli jedněmi z prvních, kdo vynalezli vlastní hyperpohon. Duro se stalo zakládajícím členem Republiky a díky průzkumu galaxie a obchodu se rychle rozvíjelo.
S průmyslovým rozvojem přišly i klimatické změny a ekologické katastrofy, které nakonec přiměly obyvatelstvo se přesunout na oběžnou dráhu. Duro ale zůstalo významným členem Republiky, a to i poté, co zbytek obyvatelného povrchu při svém tažení Jádrem zničili Mandaloriané. V roce 1666 BBY tam došlo ke sjednocení několika menších lihovarů a vznikla společnost Duroský standard, pozdější galaktická jednička ve vývozu levného ethanolu.
Planeta zůstala věrným členem Republiky i během války klonů, kdy na ni ve snaze získat přístup k hyperprostorovým cestám k Jádru zaútočila flotila generála Grievouse. Povrchové farmy a továrny tak byly znovu poškozeny.
Po pádu Republiky se Impérium snažilo vytěžit poslední zbytky nerostných surovin na povrchu, a to s využitím totálního nasazení populace orbitálních habitatů. Většina z nich tak tajně podporovala povstání a doufala, že Císař co nevidět padne.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License