Duff

Duff byla galakticky nejrozšířenější značka piva, světlý ležák stejnojmenného pivovaru. Cílil většinou na pracující masy a chudší obyvatelstvo a jednalo se tedy o velmi levné, velmi světlé pivo, které většina gurmánů pila pouze tehdy, když jedinou alternativou bylo Starrrobrrrno. Mívalo nanejvýš tři procenta alkoholu, ale přesto se vyrábělo i ve variantě Light, která byla ještě vodovější.

Historie

Zpočátku maličký pivovar byl na Coruscantu založen v roce 1505 BBY, ale díky dobré reklamě, cílení na pracující lid a jen decentnímu šmelení se brzy vyhoupl do popředí a začal se dramaticky zvětšovat. Suroviny k výrobě zásadně nikdy nebral z lokálních zdrojů, které byly drahé a omezené, ale dovážel všechno od obilí až po vodu, což bylo díky cenám v rozvojových částech galaxie mnohdy výrazně levnější.
Už v roce 1000 BBY zabíral plochu několika městských bloků a měl fungující pobočky na několika dalších světech, mimo jiné na Ryndellii, Caridě a Badoru.
Po pádu Republiky, kdy zabíral již celou jednu čtvrť galaktického města, byl pivovar znárodněn, ale produkce pokračovala dál, protože Impérium potřebovalo nějakou tu odměnu pro tvrdě pracující dělnickou třídu, méně náročné důstojníky a vůbec všechny, co si nemohli nebo nechtěli dovolit Taris Urquell nebo Patriot.
V červenci roku 1 ABY vyhlásila společnost veřejnou soutěž o nejlepší nízkoprocentní speciál, jejíž výherce měl kromě slušného honoráře získat také exkluzivní smlouvu pro dovoz vítězného produktu do doků na Kuatu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License