Drinkillo

Drinkillo byl hudební klub v hlavním městě na planetě Tekillo III. S oblibou jej navštěvovali imperiálové, kteří na planetě sloužili.

Historie

Drinkillo bylo otevřeno roku 18 BBY a už od začátku se profilovalo jako nóbl klub pro důležité lidi. Ceny vstupu, nápojů i občerstvení tomu odpovídaly a automaticky tak zamezovaly vstupu běžných obyvatel Tekillo III. Po několika letech se klientela ustálila. Z poloviny ji tvořili imperiální vojáci či důstojníci sloužící na planetě, kteří nevěděli, za co jiného tam utrácet, z druhé poloviny turisti, kteří zavítali do hlavního města a chtěli se bavit a vylepšit si svůj sociální status.
11. 3. 0 ABY tam Kamil Krees s kolegou vzali Emily a Bananu s úmyslem je během večera zatáhnout na záchody a pořádně si to užít. Kamila už od skórování dělilo jen zasunutí, ale Emily vše pokazila, třískla mu hlavou o záchodovou mísu, nechala ho ležet v bezvědomí a obě slečny pak pokračovaly v plnění svého úkolu.
Tento incident ale chod podniku nijak nepoznamenal a klub fungoval dále.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License