Dorku-Im

Dorku-Im byla soustava v Koloniích.

Historie

Mezi lety 9 a 7 BBY působil jako pobočník tamního imperiálního správce inkvizitor Luc-Nan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License