Dorin

Dorin byla planeta v Expanzích, domovský svět Kel Dorů s atmosférou bohatou na helium a další plyny. Sídlil tam řád Baran Do.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License