Dorin

Dorin byla planeta v sektoru Deadalis v Expanzích, domovský svět Kel Dorů. Měl atmosféru bohatou na helium a další plyny, kvůli nimž museli návštěvníci z jiných světů nosit dýchací masky. Kapitolem byl Dor'shan, kde sídlil i řád Baran Do.

Historie

Planeta se dlouho vyvíjela zcela izolovaně od galaktické společnosti, protože cestu do soustavy komplikovalo několik černých děr. Kel Dorové se tak stali jednou z ras, co se do vesmíru podívaly zcela bez cizí pomoci, a teprve pak zjistili, že se mimo jejich rodnou hroudu nachází spousta jiných ras, z nichž většina dýchá pro ně jedovaté plyny.
V roce 5975 BBY se Dorin stal členským světem Republiky, během klonových válek se ji pokusili dobýt separatisté, ale neuspěli.
Za Impéria se svět těšil záviděníhodnému nezájmu ze stran autorit a Kel Dorové si tak užívali relativní svobody.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License