Dominatrix

Dominatrix byl hvězdný destruktor třídy Imperial-I pod velením kapitána Harko a osobní loď Algernnon de Bray. Od ostatních lodí své třídy se na první pohled odlišoval výrazným rudým nátěrem.

Historie

Loděnice na Kuatu opustil v roce 7 BBY a následně se na rozkaz Císařovy ruky přesunul na oběžnou dráhu Miu Leptonis IV, kde právě skončil velký zátah na odbojné Jedie a kde si Algernnon chtěla počkat na vrahy své matky a zároveň odbojné uživatele Síly, jejichž hlavy by jistě jejímu pánovi udělaly velkou radost. Loď strávila na oběžné dráze dlouhých sedm let a každý z mužů na palubě byl alespoň chvíli totálně nasazen, ať už dole na planetě při těžbě dřeva, na oběžné dráze při ručním natírání trupu nebo v komnatách lady de Bray. Měli-li na výběr, většinou brali sekeru nebo váleček.
24. 3. 0 ABY zaznamenaly lodní senzory přílet Opilé ovečky, a ač všechny papíry odpovídaly lodi První imperiální papírny, nechala ji Algernnon stejně sledovat, tušíc, že její past právě sklapla. Dominatrix ještě nějakou dobu zůstal na orbitě Miu Leptonis IV, ale souběžně se zadržením Emily ve Vystříleném zásobníku na Nar Shaddaa se přesunul na oběžnou dráhu Karafuta, kde měl bránit Citadelu před očekávanou záchrannou akcí rebelské chátry.
K té skutečně došlo, a to 28. 8. 0 ABY v časných ranních hodinách. Ačkoliv obránci o něm díky Perlekovi a jeho vizím věděli, jeho přesná povaha jim zůstala skryta a pro zaměstnanost obřím řiditelným asteroidem, který vstoupil do soustavy přes hyperprostorový uzel, si vůbec nevšimli křižníků Götterdämmerung a Brünnhilde, které jim s využitím nebezpečné zkratky skočily do zad a spustily aktivní a absolutní rušení komunikace. Perlek sice úspěšně koordinoval letky stíhačů, ale Dominatrix byl chycen vlečnými paprsky na místě a oslaben palbou do motorů, takže neměl jak uniknout ze dráhy asteroidu a byl záhy smeten, při čemž zahynul veškerý personál včetně kapitána Harko.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License