Do posledního dechu

Do posledního dechu: 8. 1. 6 BBY
Kdo se zúčastnil: Deek, Kody-Kann Tonewy, On v podobě Ferdenga, Pacclo Piccazso, Voh-Jin Sanseator Misto, Wyrrgy, Xingo
Místo určení: Střední pás, sektor Prefsbelt, Yaga Minor

Úvod do děje

Voh-Jin si při meditaci o jeho poslední noci ve Svatém Un-Atlu vzpomněl na znak, který viděl na manžetě postavy, se kterou bojoval. Pověděl o něm ostatním a pokusil se jej pro ně nakreslit. Nikomu z nich ten symbol nic neříkal, ale všichni mlčky odsouhlasili, že kvůli Anaby tomu musí přijít na kloub.
Kody navrhl knihovnu na Yaga Minor, která měla jednu z největších sbírek vědomostí v galaxii. Těsně před odletem z Wyrrgyho základny v Nirgorově asteroidovém pásu se Pacclovi ozval jeho starý mentor, který cvičil rekruty v Lorrdském odboji, Verpin Xingo. Chtěl se sejít a nabídl své služby, neboť svůj úkol na Ekrie-mun Tuk již splnil. Se souhlasem ostatních mu Pacclo dal souřadnice, na kterých se na Yaga Minor setkají, a vydali se na cestu.

ISB naneštěstí zachytila jejich vysílání a zprávu předala Onovi, který se se dvěma jednotkami stormtrooperů vydal na zachycené souřadnice.

Detaily

8. 1. 6 BBY

09:15 Na smluveném místě u rybího trhu se setkala skupina s Verpinem Xingem.
09:25 Po představení se hodlali vydat do slavné knihovny, ale na scéně se objevil On s vojáky.
09:26 Pod náporem střelby se rozdělili a snažili se jim ztratit v uličkách.
09:50 Kody s Pacclem a Xingem byli zahnáni do slepé uličky.
09:51 Pod střelbou stormtrooperů padl Pacclo mrtvý k zemi. Kody a Xingo zuřivě zaútočil na Ona.
09:53 Xingo byl mečem přeseknut v pase a Kody se nechal ovládnout temnou stranou. Byl ale Onem poražen a v poutech odveden na imperiální loď.
10:00 Wyrrgy, Voh-Jin a Deek svou skupinu stormtrooperů setřásli a při sledování signálu Paccla došli až na místo jeho skonu. Nalezli tam Xinga v kritickém stavu, Pacclovi již nebylo pomoci.
10:10 Xingo byl přijat v nejbližší nemocnici a Wyrrgy uhradil veškeré náklady na léčbu a protézy, které Xingo k pohybu potřeboval. Nechal mu vzkaz a odešel, neboť ještě nesplnili úkol, pro který na Yaga Minor přišel. Navíc život Kodyho byl v ohrožení.

Za Kodym se nehnali. On stále používat lambdu, kterou skupině ukradl v Maritomarově poli a která měla sledovací zařízení, které Voh-Jin dokázal vystopovat. V knihovně tedy dlouhé hodiny hledali, až Deek nalezl zmínku o uctívačích Temného boha ze sektoru Dargon a u nichž byl zanesen stejný znak, který Voh-Jin viděl ve svatém Un-Atlu na broži neznámé postavy.
S touto informací odešli pryč, ale dříve, než by mohli pomstít smrt Anaby, bylo třeba zachránit Kodyho a pomstít Paccla.

Následky

Pacclo zemřel, Kody propadl temnotě, ostatní získali stopu sekty K'sulmatha.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License