Dmi Ato

Dmi Ato byl k Síle citlivý člověk z Taanabu, archeolog řádu Jediů, který objevil ztracenou planetu Atalay.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v roce 99 BBY na farmářské planetě, ale sám se do zemědělství nikdy nezapojil, protože ho včas objevil Řád Jediů a on tedy putoval na Coruscant. Učil se dobře, kázeňské problémy neměl a po návštěvě Ilumu v roce 92 BBY si na palubě Crucible bez obtíží postavil světelný meč se zelenou čepelí. O dva roky později se ho ujal jeden z mistrů, který ho po rozšíření základních obzorů zasvětil do tajů archeologie a Dmi se pak nadchl pro hledání nových nalezišť. Procestovali spolu velkou část galaxie, navštívili nespočet vykopávek a několikrát si i zabojovali.
V roce 75 BBY splnil Dmi rytířské zkoušky a téměř okamžitě se ujal vlastního padawana, Uv-ara. Společně zavítali i do Neznámých regionů, kde našli zmínky o řádu Atalay. Dmi cítil, že má na dosah objev tisíciletí, nicméně ačkoliv se velmi snažili, stop bylo zatím příliš málo, a tak se věnovali i méně senzačním nálezům. V roce 58 BBY společně porazili gang zlodějů a pašeráků umění, což Uv-Arovi vyneslo rytířský titul. V zabavených věcech pak našli další vodítka směřující k domovské planetě Atalay a Dmi se rozhodl, že se o její nalezení pokusí znovu. Vzal s sebou i svého nového padawana, Roxe, a Uv-Ar je nenechal jít samotné.
Pátrání trvalo dlouhých sedm let, ale nakonec se jim začátkem roku 51 BBY podařilo najít mlhovinu, proletět skrz a přistát na planetě dávného řádu, kde začali neprodleně prozkoumávat chrámové komplexy.
Naneštěstí Rox při průzkumu komplexu zabloudil do Temného labyrintu a při jeho průchodu zešílel a propadl temné straně Síly. Napadl Dmi Ata i Uv-Ara a díky momentu překvapení zvítězil. Dmi byl ošklivě zraněn, přišel o světelný meč a musel se stáhnout, a tak s Uv-Arem utekli do hor, kde je našli místní obyvatelé, kteří jim poskytli pomoc.
Následující roky Dmi Ato útrpně sledoval, jak jeho bývalý padawan stále více propadá šílenství, jak zotročuje místní lid a víc a víc zneužívá staré poznání řádu.
Společně s Uv-Arem tajně navštěvovali Údolí Ilien a prastaré chrámové budovy. Roku 45 BBY narazili v chrámu na skrytý deník Ul-qura, ze kterého se dozvěděli o Superholocronu. Mysleli si, že informace uložené v holocronu pomohou Roxe porazit.
V roce 30 BBY objevili prastarý hangár. Po těžkém úsilí se jim podařilo najít vchod a tajně spravili jednu malou stíhačku, se kterou Uv-Ar podnikl návrat do galaxie. Tam začal pátrat po artefaktech, které obsahovaly části Superholocronu.

Občanská válka

V roce 9 BBY mu Síla poslala do cesty Kawenu, Roxovu dceru, kterou Dmi v následujících třech letech učil užívat Sílu. Následně ji však pod vlivem vizí poslal na druhou stranu kontinentu, aby ji ochránil před dramatickými událostmi, které očekával.
2. 9. 6 BBY na planetě přistál poškozený Růžový sršeň a Rox zajal jeho posádku, Kody-Kanna Tonewyho a Voh-Jina Sanseatora Mista. Dmi dal svým lidem povel, aby cizince i jejich zbraně zachránili, a protože je Rox zbavil Síly, na dálku je v náhradní lodi provedl přes mlhovinu, aby mohli uniknout z jeho spárů a jisté smrti.
V roce 5 BBY zasáhl ještě jednou a jeho lidé pomohli z konvoje osvobodit Chlouppka, Kodyho a Voh-Jina. Setkal se s nimi v jejich horské vesničce, prozradil jim svůj životní příběh i tajemství, která o zaniklém řádu zjistil, ale o Kaweně pomlčel. Byl už velmi starý a cítil, že nadešel jeho čas. Přikázal svým lidem, aby cizincům pomohli v zastavení Roxe, 18. 8. v brzkých ranních hodinách zemřel a splynul se Silou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License