Dix

Dix byl člověk z Alsakanu, právník a později imperiální prokurátor na Ceree.

Historie

Dix se narodil roku 62 BBY na Alsakanu a během dospívání neměl výraznější problémy. Měl podporující rodinu i přátele a mohl si v životě vybrat vlastní cestu. Protože byl ale vždycky tak trochu sociopat, nebylo divu, že se dal na práva a zajistil si tak slušné živobytí.
Se změnou režimu roku 19 BBY se pro něj prakticky nic nezměnilo, jen Impérium bylo benevolentnější k drsnějším praktikám a on pro něj začal pracovat. Byl přiřazen jako prokurátor na Ceree, kde dohlížel na znárodnění majetku rodu Mundiů. Nemilosrdně pak nechal jejich sídlo srovnat se zemí a neštítil se přivlastnit si ze zabaveného majetku platinový medailon.
Dne 8. 4. 5 BBY mu byl medailon odcizen jedním Sullustanem. Dost ho to štvalo, ale nemohl nahlásit, že mu někdo ukradl něco, co on sám ukradl Impériu, a tak to musel nechat být.
Když byla roku 4 ABY zničena druhá Hvězda smrti a po galaxii začalo ničení a svrhávání pomníků a znaků imperiální nadvlády, dostal Dix strach, že jsou jeho dny sečteny. Vybrakoval sejf a nejcennější věci uchovávané v imperiálním sejfu na Ceree, naložil s nimi svůj speeder a spěchal domů k lodi, aby utekl. Naneštěstí pro něj při svém úprku přehlédl červenou na semaforech a způsobil dopravní nehodu, kterou nepřežil.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License