Divoký vesmír

Divoký vesmír byl všeobecně uznávaný název obrovského nezmapovaného prostoru za Vnějším okrajem, který obklopoval velkou část známé galaxie s výjimkou západního kvadrantu, kde se nacházely Neznámé regiony.
Pro svou neprozkoumanost nebyla drtivá většina jeho území členěna na sektory, výjimkou byl sektor Dargon.

Soustavy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License