Diviš

Diviš byl Champbaccův zalaaca, samec, který měl nepříjemný zvyk okusovat transformátory,1 za což ho vysloveně neměl rád Neva Habili, ale velmistrův světelný meč naštěstí nechával na pokoji. Síla jeho žaludečních šťav měla ale i svoje výhody, například to, že dokázala rozložit lehké kovy a tím zhatit přinejmenším jednu Vojtovu lumpárnu.2

Historie

Vylíhl se roku 22 BBY na Miu Leptonis IV z vajec dovezených Jeffem Breenem z Otoh Mandassa.
Velmistr ho občas využíval ke krácení hodin tak, že vyhodil pojistky v učebně a vypustil ho dovnitř.34 Alespoň jednou jím byl příhodně zachráněn před nutností přečkat bouřku venku v džungli.5
Roku 19 BBY vyrazil na palubě Jolly Jedie ke Kashyyyku, ale do bitvy nakonec nasazen nebyl. Jeho osud po rozpadu enklávy není znám, pravděpodobně byl vypuštěn do přírody.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License