Diviš

Diviš byl Champbaccův zalaaca, samec, jenž se vylíhl roku 22 BBY na Miu Leptonis IV z vajec dovezených Jeffem Breenem z Otoh Mandassa.
Měl nepříjemný zvyk okusovat transformátory1, za což ho vysloveně neměl rád Neva Habili, ale velmistrův světelný meč naštěstí nechával na pokoji. Velmistr ho rovněž občas využíval ke krácení hodin tak, že vyhodil pojistky v učebně a vypustil ho dovnitř23. A alespoň jednou jím byl příhodně zachráněn před nutností přečkat bouřku venku v džungli4.

Roku 19 BBY vyrazil na palubě Jolly Jedie ke Kashyyyku, ale do bitvy nakonec nasazen nebyl. Jeho osud po rozpadu enklávy není znám, pravděpodobně byl vypuštěn do přírody.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License