Diego Sii

Diego Sii byl Iktotchi z Reythy, k Síle citlivý farmář, násilník a vrah. Neměl téměř žádné prekognitivní schopnosti, ale uměl počítat karty.

Historie

Narodil se roku 44 BBY na zemědělské usedlosti daleko od hlavního města a jeho citlivost na Sílu byla sice odhalena při pravidelné prohlídce, ale nebyla shledána jakkoliv zajímavou, a tak byl ponechán rodičům. Farmaření se sice věnoval, ale neuspokojovalo ho to ani trochu a dělal to vysloveně proto, aby si vydělal dost na vypadnutí někam pryč.
Od šestnácti chodil na diskotéky v nedaleké vesnici, kde si primárně přivydělával hraním karet, ale kde si také začínal všímat, že ho vzrušují především lidské samičky. Dlouho to považoval za deviaci, v sedmnácti se tomu poddal a jednu farmářku pak při krátkém špásu v prázdném silu uškrtil, což se mu líbilo ještě víc a chtěl si to zopakovat.1 V následujících dvou letech se podobně vyřádil na dalších sedmi dívkách z okolí, čímž na sebe přilákal pozornost úřadů a nakonec se musel dát na útěk před spravedlností. Protože měl v záznamech onu slabou citlivost k Síle, byli na Reythu povoláni i rytíři Jedi, ovšem zdrželi se a dříve ho stihl zachránit sympatický temný akolyta hraběte Dooku, který se na planetě stavoval kvůli někomu jinému a který mu rovnou předložil lákavou nabídku.
Od roku 25 BBY tak posílil studentstvo temné akademie Sev'rance Tann na Miu Leptonis IV a tam se učil využívat svůj dar a šermovat s novým světelným mečem. Zpočátku měl vzhledem ke své historii úplně zakázáno chodit do Fogsmeade s tím, že když bude hodný, nějakou tu holku mu dovezou, ale protože hodný byl a dovážky nebyly dvakrát praktické, nakonec opušťák přeci jen dostal.
V roce 22 BBY, těsně po vypuknutí války klonů, se na jedné z návštěv města neudržel, svedenou holku zařízl svým světelným mečem a pak byl nucen urychleně opustit místo činu, čímž na přítomnost někoho se zbraní rytířů Jedi upozornil místní populaci. Tamní úřady kontaktovaly Chrám, rada tam v domnění, že se jedná o Taca Donose a jeho učednici, poslala dva mistry s učednicemi a Diego jen těsně unikl nejtěžšímu trestu z rukou madam Tann. Ta v příletu čmuchalů viděla příležitost, jak otestovat schopnosti svých studentů, jala se organizovat protiútok a on měl přemýšlet nad svým jednáním.
Dlouho to však nevydržel a místo toho vyzval Fireze k sabaccovému duelu, aby konečně zjistili, kdo je v téhle disciplíně akademický král.2 Za dozoru Tish Linn se přesunuli do řídící místnosti hangáru, věnovali se karbanu a byli tam konfrontování mistrem Denyzzem. Zatímco Firez se proti mistrovi vrhl se světelným mečem v ruce, Diego po něm házel židle a byl svědkem smrti obou svých spolužáků. I on nakonec popadl meč a odhodlaně se pustil do Jedie,3 nicméně mu to nebylo nic platné a Woallc mu svou zbraní usekl ruce i hlavu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License