Di-Bona

Di-Bona bylo rod lidí vládnoucích přibližně od roku 618 BBY v sektoru Dargon. Tvořil jeden ze čtyř pilířů sekty K'sulmatha a vlastnil mnoho nemovitostí a panství po celé galaxii, jedno z nich až na Riko II. První Di-Bona, po kterém se rod jmenoval, byl kdysi rytíř Jedi, který se ale ve zlém od Řádu odvrátil.
V pokrevní linii se dědila citlivost k Síle a všichni byli odmala učeni v temných technikách Síly a také šermu se světelným mečem.

Známí členové rodu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License