Di-Bona

Di-Bona bylo jméno rodu, který vládl v sektoru Dargon přibližně od roku 618 BBY a který tvořil jeden ze čtyř pilířů sekty K'sulmatha. Di-Bona, po kterém se rod jmenoval, byl kdysi rytíř Jedi, který se ale ve zlém od Řádu odvrátil.
Rod vlastnil mnoho nemovitostí a panství po celé galaxii. V pokrevní linii se dědila citlivost k Síle a všichni byli odmala učeni v temných technikách Síly a také šermu se světelným mečem.

Známí členové rodu:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License