Dezmon Itaroo

Dezmon Itaroo byl togorianský mistr Jedi, který měl za padawana Zothara Hanaka, jehož kvůli jeho výjimečným schopnostem doporučil na výcvik u stínů.
Nic víc o něm není známo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License