Destiny

Destiny byla loď, YT-2400, která patřila Wyrrgymu a Deekovi.
Byla silně modifikovaná a pokaždé, když ji Han Solo viděl, vztekle kopl do svého šrotu.

b_095419.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License