Dergolův světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Dergolův světelný meč

Dergolův světelný meč byla zbraň inkvizitora Dergola z Rozengardu. Jeho původ byl neznámý, ale vyzařoval rudou čepel.
V roce 0 ABY s ním vyrazil na Nar Shaddaa, kde se měl vyskytovat jak drzoun, který v elektronické poště obtěžoval přítelkyni jeho kolegy, tak nějaký hejhula v oblečení, které nápadně připomínalo jedijskou róbu. Meč byl aktivován krátce po zahájení zátahu na biograf Bulva, v jehož zadní uličce došlo ke krátké šarvátce s rebely. Dergol si tam vyměnil pár úderů s mečem onoho pošetilého chlupáče, ale rychle pochopil, že nemá šanci, a meč sklonil.
Champbacca mu jej obratem sebral, a protože Dergolovi po událostech ve skladišti Mamutomutů už k ničemu nebyl, plánoval ho rozebrat na součástky a věnovat nové generaci rytířů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License