Deník Whillů

Deník Whillů byl svazek spisů napsaných prastarými Whilly.
Deníků bylo více, zpravidla obsahovaly nejrůznější náboženské texty, písně a filosofické rozebírání konceptu Síly. Ty vzácnější obsahovaly znalosti Síly a pořádků dávno zapomenutých.

Speciální deník

Jeden speciální obsahoval neobyčejné znalosti o krystalech kyber a jeho zajímavostí bylo, že k odemčení těchto vědomostí bylo třeba do desek deníku zasadit jeden jedijský a jeden sithský holocron, což naznačovalo, že byl sepsán v době, kdy se předpokládalo, že Whillové již neexistovali. Posledním vlastníkem tohoto deníku byl Wyrrgy, pro nějž ho na Nar Shaddaa z archivů Hutta Grakkuse získal Jhonar Indyss s pomocí droida T-7.
Fakticky ho však ve vlastnictví měli Chlouppek s Champbaccou, kteří nechali Kody-Kanna Tonewyho, aby jej důkladně, ale poměrně nešetrně prozkoumal, což Indysse přimělo odejít z místnosti a permanentně poničilo desky. Skupina jej však i bez odborné pomoci aktivovala, a to pomocí holocronů Tuvase Akoka a Darth Karvuse, načež se dozvěděla něco, co obratem zase zapomněla.
Během výletu na Atalay byl tento deník na palubě Jungle Jetu a Chlouppek s Champbaccou ho chtěli vrátit Wyrrgymu, ale protože se choval divně a neměl zájem ani o Mrzouta a vlastní ženu, nakonec si ho radši nechali a později ho prostřednictvím Hutta Somro vrátili Grakkusovi, výměnou za ukončení pronásledování Moz'Goja.
Deník se tak mohl stát základem jeho nové sbírky a ač byl poškozený, měl pořád velkou cenu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License