Deník Whillů

Deník Whillů byl svazek spisů napsaných prastarými Whilly. Whillové byla prý prapůvodní sekta jedinců ovládajících a uctívajících Sílu, ze kterých se časem odštěpila jistá část a založila Řád Jediů.
Deníků bylo více, zpravidla obsahovaly nejrůznější náboženské texty, písně a filosofické rozebírání konceptu Síly. Ty vzácnější obsahovaly znalosti Síly a pořádků dávno zapomenutých. Jeden speciální obsahoval neobyčejné znalosti o krystalech kyber a jeho zajímavostí bylo, že k odemčení těchto vědomostí bylo třeba do desek deníku zasadit jeden jedijský a jeden sithský holocron, což naznačovalo, že byl sepsán v době, kdy se předpokládalo, že Whillové již neexistovali.

Posledním vlastníkem tohoto deníku byl Wyrrgy, pro nějž ho na Nar Shaddaa z archivů Grakkuse Hutta získal Jhonar Indyss s pomocí droida T-7, ale fakticky ho ve vlastnictví měli Chlouppek s Champiem, kteří jej aktivovali pomocí holocronů Tuvase Akoka a Darth Karvuse. Jeho desky byly poškozeny pokusem Kody-Kanna Tonewyho o jeho důkladné prozkoumání.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License