Den života

Den života byl pohyblivý kashyyycký svátek, při kterém se Wookiové oblékli do červených hábitů, zpívali, pili, jedli tradičního pečeného husomuta, objímali stromy a celkově vyjadřovali úctu svým předkům a životu obecně. Slavil se čtvrtý čtvrtek předposledního měsíce v roce, tedy přibližně měsíc před Vánocemi, a na koloniích, kde prosperovalo zemědělství, šlo rovněž o slavnost dožínkovou.

Historie

K prvním oslavám Dne života došlo v roce 6005 BBY a tehdy šlo o pouhou lokální hostinu u příležitosti prvního výročí od založení Rwookrrorro. Oslava se však natolik vydařila, že bylo okamžitě rozhodnuto o jejím každoročním opakování, přičemž téměř po každém dalším ročníku přibyla nějaká další nová tradice a zvětšovala se i oblast, kde byl svátek uznáván, až nakonec obsáhl celou planetu.
Od roku 4555 BBY byl v reakci na zničující epidemii neštorrrovic slaven pouze jednou za tři roky, ale po necelém tisíciletí se opět vrátil k ročnímu cyklu a byl oblíbený i na koloniích.
V roce 29 BBY byl během oslav jednoho obzvláště vypečeného Dne života v Karrambaculleku počat Simbacca.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License