Den života

Den života byl kashyyycký svátek, při kterém se Wookiové oblékli do červených hábitů, zpívali, pili, objímali stromy a celkově vyjadřovali úctu svým rodinám a životu obecně.
Původně se slavil jednou za tři roky, ale přinejmenším v posledních letech Republiky už to byla každoroční záležitost.

Champbacca ho bytostně nesnášel, Jessica Karnis milovala a Simbacca byl během jednoho počat.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License