Demonbacca

„Hlavně mě, prosím tě, nebij."
- Chlouppek čelící Fidorce

[„Ty jsi taková píča někdy."]
- Champbacca chválí Chlouppkův trolling Wyrrgyho

Demonbacca, mimo rodnou planetu známý jako Chlouppek, byl Wookiee z Kashyyyku, doživotní šaman svého rodného městečka, strážce Baran Do, duhový rytíř a později se svým nejlepším kumpánem slavný lihobaron.


Jméno: Demonbacca, Chlouppek, Jednorannej kulomet, Nemo
Rasa: Wookiee
Datum narození: 4. 3. 107 BBY
Planeta narození: Kashyyyk, město Tyrvrarr nad Vrtavou
Barva očí: modrošedá
Barva meče: azurová
Frakce: rodina, Baran Do, Duhový rytíři, Atalay, Odboj
Mistr: Champbacca

Vzhled

134002.jpg

Temnější tóniny hnědé, místy téměř do černa, přes pravé oko pruh černých chlupů. Voněl po pryskyřici, exotickém dřevu, pomeranči a hřebíčku. V porovnání s krajany byl malý a hubený. Měl svalnatou, šlachovitou postavu a jen jedno varle. Kolem roku 0 BBY už měl slušné množství šedých chlupů, ačkoliv mu bylo málo přes sto, takže mladíček.

Povaha

Veskrze pozitivně laděný a smýšlející extrovert, který se řídil spíš fakty, než že byl zmítán emocemi, ale to neznamenalo, že neměl srdce. Ba naopak, měl ho tak velké, že se choval jako nepoučitelný altruista. Odmalička byl hyperaktivní a ačkoliv z toho relativně vyrostl, stále se to u něj projevovaly problémy udržet dlouhodobě pozornost. Také někdy mluvil rychleji než myslel a zaškobrtával se u toho.
Rád se bavil, miloval ženy a ačkoliv měl auru sukničkáře, mnohem raději než sexem trávil čas se svými přáteli. Jako správný rodák z Tyrvrarru pil Tyrvrarrák a pohrdal vším od Bozz Covu, ale nestyděl se objednávat si pití od Red Romance Inc. Párkrát se ožral z produkce Zeleného draka, při boji proti vinným démonům. Když by se měl rozhodnout mezi pivem Duff nebo Starrrobrrrnem, sáhl by vždy po Starrrobrrrrnu.

Rodina

Otec Georrggekes, matka Leenncaana, o rok starší sestra Rradcara.
Strýc Arrtharuk a teta Naraasirra z rodu Malrys, dvojče jeho matky.
Bratranci Wyrrgy, Salltryn a Kanrryuh, sestřenice Lauwlyamurry, všichni potomkové Arrtharuka. Rovněž bratranec Pirranhacca, pravnuk jeho pradědy.
Z otcovy strany babička Rorscharrch, děda Rurrwag, prastrýc Rumborr a praděda Rrumcajs.
Z otcovy strany prateta Klekitrifuk, sestra babičky Rorscharrch, a prastrýc Wyrumhul.
Z matčiny strany prasestřenice Aarnyrra.
Ve vzdálenějším příbuzenstvu pak teta přes koleno Tublatanca a její manžel Churr s dcerou, Chlouppkovou sestřenicí Erris. Přes tatáž kolena synovec Simbacca a neteř Fichurra.

První manželka Luccyzbann, adoptovaná dcera Jessica Karnis.
Potenciální druhá manželka Fidorkka, potenciální děti Alpa, Appa, Appu, Minnonkka, Wyggum, Wysska. Potenciální tchyně Tatranca.
De facto vnučka Emily.

Matka byla z rodu Malrys, otec byl považován za obyčejného chalana bez rodu. Později se ukázalo, že otec pocházel z loupežnického rodu Lotrrando a Chlouppek se k tomuto rodu hrdě přihlásil.

Důležité vztahy

  • Champbacca, spirituální bratr a mistr jeho adoptivní dcery Jessicy. Po smrti Jess a vykostění Algernnon se kvůli Inkvizici jejich cesty rozdělily. Když se zas střetly a on viděl, co se z Champieho stalo, dával si to za vinu a hodlal mu to vynahradit.
  • Mamá, matka jeho tehdy nejlepšího kamaráda B'liho. Chovala se k němu jako k vlastnímu synovi, čehož si Chlouppek velice vážil, když už žádnou mamku neměl.

Dovednosti

Uměl všechno co Wyrrgy, ale mnohem, mnohem hůř.
Od útlého dětství rád běhal, lezl, šplhal, dělal kotrmelce, plaval a prováděl nejrůznější skopičiny, pro které přijímal energii ze svého ADHD. Když vyrostl, ADHD se utlumilo, ale láska pro pohyb a sport mu zůstala. Současně byl zvídavý, rád se učil a poznával nové věci. Rád četl, i když na to už v dospělosti neměl moc času. Šlo mu to s počítači a létajícími stroji a naučil se hrát na akordeón a kytaru. Otec ho naučil jak pracovat s dřevem a učitel nejrůznější znalosti a tajemství přírody a světa živých i mrtvých. Znal šamanské rituály a obřady a uměl zvládnout i komplikované porody. V mládí se specializoval na ovládnutí primitivních zbraní, takže boj s tomahawkem, noži, meči a lukem, to bylo jeho.
Při studiu v Baran Do se naučil hodně o Síle a manipulací s ní. Nejvíce nadaný byl v telekinezi, metání blesků a technikách na zvýšení bojové efektivity a léčení. Exceloval v kontaktním boji beze zbraně či s improvizovanými zbraněmi. Nevycházel však z žádného uznávaného bojového umění a šlo o jakousi špinavou formu úderů a kopů, které se používají v pouličních bitkách a soubojích.Ze studií v Baran Do se též od spolužáků naučil užitečnou větu ve staré keldorštině, “Iyéčhiŋkiŋyaŋka čha kiŋyáŋ mitȟáwa kiŋ hoká ožúla!”, tedy “mé vznášedlo je plné úhořů!”.
Při práci pro NSPD si přičichl k tomu, jak funguje organizovaný zločin a jak v takovém prostředí přežít.
Když se dal dohromady s Champiem, vymysleli a naučil se bojovou formu nasersi a své šermířské zkušenosti promítl i do konstrukce svého světelného meče, se kterým se začal pod dozorem učit.
Od dubna 1 ABY nemohl mluvit, protože mu inkvizitor Hanak v souboji vážně poškodil hlasivky a jen zázrakem ho nezabil. Tento hendikep později kompenzoval technologicky.

Životopis

Před rozkazem 66

107-95 BBY

Dne 4. 3. 107 BBY se v Tyrvrarru nad Vrtavou narodil Demonbacca. Otcem byl tesař jménem Georrggekes a matkou Leenncaana, hasička pocházející z vážené rodové linie Malrys. Sestrou mu byla holčička Rradcara, která přišla na svět rok před ním.
Ve stejném roce se narodil také Salltryn, syn Arrtharuka, Georrggekesova nejlepšího přítele, a Naraasirr, Leenncaaniny sestry. Krom Salltryna měli ještě již čtyřletého syna Wyrrgyho.

Do druhého roku života provázelo Demonbaccu mnoho zdravotních problémů, které nejednou vedly až k jeho smrti, přišel o jedno varle, ale z nejhoršího se dostal a i když byl na svůj věk byl menší a pohublejší než ostatní, nebránilo mu to zlobit s ostatními dětmi, jako by se nechumelilo.
Často se motal okolo mamky a s nadšením asistoval jejímu kuchařskému umu. Projevovali se u něj znaky citlivosti k Síle a také krátkozrakost. Brýle kvůli své hyperaktivitě nenosil, protože by je v lese hned někde roztřískal.
Trávil mnoho času se Salltrynem a Rradcarou a tvořili nerozlučnou trojku. Wyrrgy se k nim připojoval jen málo, ale svou absenci kompenzoval aspoň tím, že pro ně vyráběl mechanické hračky, které doslova milovali.

103 BBY

Wyrrgy měl ochočeného katarna Zuuru, se kterým vzal Demonbaccu, Salltryna a Rradcaru na výlet do lesa, kde je jako správný nejstarší a nejrozumnější sourozenec učil o nástrahách lesa. Daleko od města je napadla smečka čtyř divokých katarnů. V nastalém zmatku se Wyrrgymu podařilo jedno ze zvířat zabít a s prckama zbylé predátory zahnat. Do vesnice se vratili slavně a s trofejí.

101 BBY

Demonbacca se začal kamarádit s Jakkubarrem, sněhově bílým spolužákem ze školy.

99 BBY

Arrtharukovi a Naraasirr se narodil Kanrryuh. Demonbacca společně se Salltrynem a Rradcarou se chopili příležitostí stát se jeho chůvami. Otcové ty dva uličníky pomalu připravovali na jejich zkoušku dospělosti a brali je na několikadenní výpravy do lesa, kde se učili poznat ty správné brouky, kytky a vůbec spousty dobrot.

98 BBY

Salltryn a Demonbacca se v zápalu hry zatoulali hluboko do lesa, kde na ně zaútočila gerraka. Vrhla se na malé chlapce, kteří byli po krátkém úprku zahnání k okraji kmene. Bratranci byli rozděleni a predátor si vyhlédl Demonbaccu za svou první kořist. Ten byl tlapou zasažen do hlavy, pařát mu natrhl tvář a málem ho připravil o oko a na krátký okamžik ho zbavil vědomí. Gerraka by ho jistojistě zabila, nebýt Salltryna, který se na ní s řevem vrhl a s utrženou větví na ni začal útočit. Salltryn byl povalen na zem a predátor mu začal drásat břicho, ale dřív, než ho dokázal zabít, stejně jako Salltryn předtím, Demobacca strhl gerraku a přepadl s ní přes okraj kmene.
Probral se tam, kam ani sluneční svit nedošel. Měl ovázanou hlavu a byl uložen v nějaké chatrči. Ukazalo se, že chatrč patřila stařičkému vyhnanci Barwigovi, šamanovi, který Demonbaccu našel a zachránil mu život. I přes protesty se mu zavázal životem a trval na tom, že s ním zůstane. Barwigovi se to sice moc nelíbilo, ale chlapcova tvrdohlavost a neústupnost ho nakonec přesvědčily. Brzy se uzdravil a na mnoho dalších měsíců se stal starcovým sluhou, společníkem i učněm. Vzniklo mezi nimi pevné pouto a šaman předával mladému chlapci všechny své životní zkušenosti a moudrost.
Po ošklivém zranění, které Demonbaccovi způsobila gerraka, mu zůstala jizva, z které rostly černé chloupky. Aby zabránil vzniku fóbie, Barwig Demonbaccovi sehnal štěně gerraky, o které se mladý chlapec začal starat. Dal samečkovi jméno Misha.

96 BBY

Barwig zemřel věkem na lůžku, zatímco svíral Demonbaccovu ruku. Ten ho pohřbil dle tradic, nehledě na to, že byl vyhnancem, a konečně se vydal vstříc denním paprskům a svému domovu. Doma byl vítán s pompou a byla uspořádána slavnost speciálně kvůli němu. Opět se shledal se Salltrynem a Jakkbarrem, kteří již složili zkoušku dospělosti.
Všem pověděl o Barwigovi a jeho činech. Náčelník Snurrk následně rozhodl, aby bylo Barwigovo jméno očištěno a dostalo se mu posmrtně těch největších poct. Demonbacca byl považován za jeho nástupce a byl jmenován novým kmenovým šamanem, nejmladším v jejich historii. Během oslavy se seznámil s dívkou Luccyzbann, na které mohl oči nechat. Bylo to ale těžké, protože se kolem něj točila spousta děvčat, jedna hezčí než druhá.
Hodně volného času začal trávit s Wyrrgym, více se sblížili a společně posilovali a trénovali s ryyky a jinými zbraněmi.

95 BBY

Otec jej začal zasvěcovat do tajů tesařského řemesla a i když se tomu snažil Demonbacca věnovat maximum času, kvůli jeho šamanským povinnostem mu to šlo pomaleji než by sám chtěl.

94 BBY

Tetičce a strýčkovi se narodila dcera Lauwlyamurry. Tou dobou už musel Demonbacca zvládat porody v celé vesnici a ani tohle nebylo výjimkou. Jednou byl šaman, tak musel odrodit i tetu.
Tou dobou byl docela horké zboží a blbec se nechal klofnout Luccyzbann, se kterou začal chodit, a ostatní děvčata měla utrum. Nevyhýbal se jim, ale krom kamarádění a lehkého flirtování s nimi nic neměl.
Uvolnil se u rodičů z povinností a se všemi sourozenci prodělali cestu po celém Kashyyyku. Cesta byla jak výletem, tak i takovým rozšířeným kurzem přežití, během kterého spolu všichni trénovali jak svoje vědomosti ohledně přírody, tak i jejich schopnosti sebeobrany, lovu a boje. Wyrrgy se odpojil předčasně kvůli svým povinnostem, ostatním trvala cesta necelé dva roky. Během cesty zemřel Misha po napadení stádem kynrathů.

90 BBY

Leenncaana čekala další mimino a celá rodina netrpělivě čekala jeho příchod. Demonbacca trochu nervózně, protože měl sourozence zase vytahovat sám.

89 BBY

Oslava Demonbaccových osmnáctých narozenin. Rradcara se Salltrynem mu chtěli upéct narozeninové koláčky z květů ayahuascy, o kterých jim ze svých zážitků s Barwigem vyprávěl. Omylem ale zaměnili ayahuascu za airuruba - téměř identický květ, ale se strašlivými účinky. Po jejich pozření začal mít Chlouppek silné vidiny, pohltil ho nepředstavitelný děs a nepříčetný zabil svého otce i těhotnou matku.
Přežila jen Rradcara, ale poznamenalo ji to natolik, že už nikdy nepromluvila, uzavřela se do sebe a v přítomnosti Demonbaccy dostávala hysterické záchvaty.
Demonbaccu našli strýc s tetou a svými dětmi. Byl spoután a uvězněn. I přes protesty Salltryna, který vzal vinu na sebe, byl vyloučen z kmene a stal se z něj vyhnanec - stejný vyhnanec jako Barwig.
Někteří obyvatelé požadovaly navíc Demonbaccovu smrt. Jedním z nich byl i Arrtharuk. Když už to začalo vypadat, že o tom proběhne hlasování, Salltryn s Kanrrym, Lauwly a dokonce i Wyrrgym, kteří svého bratránka navzdory všemu stále milovali, podnikli riskantní plán, při kterém Demonbaccu osvobodili a dostali ho z planety dřív, než mohl být odsouzen k smrti.
Obviňoval se z toho hříchu se utápěl v alkoholu, ve kterém nacházel falešnou úlevu od reality. Když nebyl namol, obviňoval se víc a víc a najímal si prostitutky.
Na Nar Shaddaa se zamiloval do miralucké prostitutky Kamiky, se kterou trávil každý večer několik týdnů a která mu začala říkat Chlouppku. Chtěl ji osvobodit a na Den života, když se spolu opět setkali, mu prozradila, že je volná a mohou spolu kamkoliv odejít. To se muselo oslavit, a tak byl sex, drogy a rock'n'roll. On připravil šamanovy slzy, které vykouřili a dostali se tak do psychadelického tranzu, při kterém souložili a vůbec netušili, že do pokoje vešel zabiják, který Kamice roztrhl hrdlo. Chlouppek byl mimo, netušil, že na něj jeho děvče vykrvácelo a on ještě notnou chvíli píchá mrtvolu. Když však přišel k sobě a zjistil, že na hrudi objímá mrtvé tělo, zatímco je celý od její krve, probral se do noční můry. Už jí nemohl nijak pomoci, zavolal policii, ale vzápětí mu došlo, že ji zavraždil. Nebo mu to podle dostupných indicií přišlo jako nejpravděpodobnější možnost. Zpanikařil, něžně tělo položil do postele, přehodil přes něj aspoň deku, naposledy se s ní rozloučil a utekl dřív, než přijela policejní jednotka.
Byla na něj vypsána odměna a zatykač a on se skrýval všemožně po celé Nar Shaddaa. Po stopách mu šel kel dorský vyšeřovatel Bel Nios, který dostal vraždu Kamiky na starosti.

87 BBY

Trvalo víc jak rok, než Demonbaccu dopadl. Po dopadení měl Demonbacca největší štěstí za posledních několik měsíců - během vyšetřování Bel Nios odhalil důkazy, které Chlouppka zprošťovaly jakékoliv viny.
Chlupáč mohl svobodně odejít, ale Kel Dor v něm ucítil silné spojení se Silou a i když ho k tomu nic nenutilo, nabídl mu pomocnou ruku a možnost jeho dar rozvíjet pod dohledem kel dorských mistrů.
Chlouppek neměl kam jít, a tak vděčně přijal a byl doveden do chrámu Baran Do.

78 BBY

Prodělal výcvik na strážce Baran Do a stal se mocným telekinetikem a ovládal Silovou formu blesků. Byl zručným bojovníkem s dřevcovými zbraněmi a souzněním se Silou dokázal vybičovat své smysly k neuvěřitelným věcem. Podstoupil operaci, během které mu do krku nad hlasivky voperovali sekundární biomechanické hlasivky, díky kterým byl schopný mluvit basicem. Toto zařízení šlo myšlenkou aktivovat i deaktivovat, takže mohl dle libosti střídat mezi shyriiwookem a basicem.
Na příkaz mudrců se přidal k Bel Niosovi a stal se jeho parťákem a členem Nar Shaddaa Police Department. Společně s kel dorem hodlali proniknout do narshaddijského drogové podsvětí a zničit ho zevnitř. Využil svých šamanských znalostí a s pomocí Alice, kolegyně z protidrogového, vytvořili Gerojovu krev. Ta si získala okamžitě oblibu mezi narkomany a hlavně mafiemi, které na drogách chtěly vydělávat. Pracoval hned pro několik takových mafií a vařil pro ně, za což byl několikrát zatčen a zavřen do lágru, to vše proto, aby neprozradil své krytí.

75 BBY

V utajení pracoval skoro tři roky, část kreditů si na radu Bel Niose dával stranou a finančně se zajistil do konce života. Gerojova krev dosáhla takové obliby, že ji brali i samotní mafiáni, a to jako odměnu po vyčerpávajících a někdy i krvavých schůzích. Na takový výsledek celé tři roky čekali a mohli se přesunout k finální fázi operace. Chlouppek udělal novou várku, ale použil na ni květ airuraba. Tato Gerojova smrt pak byla dodána všem pohlavárům narkomafií, které od Chlouppka odebíraly. To, co se dělo pak, se do historie zapsalo jako Masakr na čajovém dýchánku. Pod účinkem květů airuruba se mafiání navzájem povraždili a ti, co to přežili, povětšinou zešíleli. Tímto tahem se podařilo ochromit drogovou mafii na půlce Nar Shaddaa a trvalo mnoho let, než se díra po nich opět zaplnila.
Chlouppkův a Bel Niosův úkol byl splněn, ale chlupáč nebyl úplně spokojený. Při masakru zemřelo na šedesát civilistů, kteří neměli s narkomafií nic společného. Dával si to za vinu, opustil NSPD a pokusil se najít jinou práci, kde nebude hrozit, že někoho zase zabije. Začal pracovat jako SAP support pro jednu sullustanskou továrnu a i když to bylo někdy docela nudné, nestěžoval si. Baran Do po něm nic nechtělo, a tak poctivě pracoval. Mírné drama nastalo, když mu do kanclu šoupli Trandoshana. Ten na něj syčel a zdálo se, že dá během pár dní výpověď. Po týdnu syčení a vrčení spolu ale zašli na oběd a ukázalo se, že mají podobný smysl pro humor a vkus na muziku a než se nadál, byl se Zolim, jak se ještěrák jmenoval, za dobrého kamaráda, se kterým se mu dobře pracovalo. Vše bylo super až do chvíle, kdy se dozvěděl o Wyrrgyho úraze. Vzal si dovolenou.
Požádal Baran Do o pomoc, ale to mu nebylo schopno pomoci. Přišel tedy do Chrámu Jediů na Coruscant, kde se snažil zjistit jakoukoliv informaci, která by mohla pomoci jeho bratranci. Jeho Silový potenciál nezůstal bez povšimnutí, ale neměl v úmyslu tam na toto téma vést nějaký rozhovor. Dozvěděl se o jisté Stařeně a její domnělou lokaci. Navzdory nebezpečí, které mu hrozilo, zavítal na Kashyyyk s úmyslem vzít Wyrrgyho a letět s ním najít léčitelku. Pohádal se však s Arrtharukem, který mu řekl spoustu zlých věcí. Uražený Chlouppek unesl Wyrrgyho z nemocnice na svou loď a prchl z planety. Byl na něj vyhlášen galaktický zatykač.
Po nějaké době hledání na měsíci Vib 3 skutečně nalezl Stařenu. Chlouppek ji přesvědčil, aby začala s Wyrrgyho léčbou. Sám tam nějakou dobu přebýval, ale pak odletěl za Bel Niosem, aby udělal něco s tím zatykačem. I přes jeho časovou vytíženost nezapomínal létat za bratrancem.

72 BBY

Chlouppek byl na pohřbu Bel Niose a měl krátký proslov.

71 BBY

Wyrrgy se uzdravil a v doprovodu Chlouppka se vrátil domů. Arrtharuk se pokoušel Chlouppkovi omluvit, ale ten ho odbyl a odcházel pryč. Při odchodu však potkal Luccyzbann, lásku z dětství. Opět v něm vzplál plamen lásky. Směřování své kariéry SAP konzultanta poupravil, domluvil se na supportu na dálku s vedením a postavil si chýši po způsobu Barwiga v Zemi stínů, kde začal hospodařit daleko od všech, jen to připojení k holonetu mu tam nesmělo chybět. Část dne tedy pracoval na dálku a zbytek věnoval řemeslu svého otce, tesařství. Tajně za ním chodila Luccy, se kterou obnovil jejich dřívější blízký vztah. Se Zolim se stále přátelil a když vystrčil paty z Kashyyyku, stýkal se s ním i naživo.

69 BBY

Při pochůzce v Zemi stínů narazil na Salltryna. Vzal ho k sobě do příbytku a vyslechl si, jakým způsobem jeho strýc odehnal svého vlastního syna. Nabídl mu útočiště a bratranec se k němu nastěhoval.

68 BBY

Tyrvrarr se stal cílem velkého útoku trandoshanských lovců. Všude zakládali ohně a chytali dezorientované a vyděšené chlupáče. Wyrrgy byl jeden z posledních bojeschopných chlupáčů, který se snažil nepřátele odrazit, ale obránci byli přečísleni a bylo jen otázkou času, kdy padne i on. Naštěstí se Luccy podařilo proklouznout z města a doběhnout za Chlouppkem požádat o pomoc. Chlouppek i Salltryn přispěchali ze Země stínů. Tehdy Chlouppek poprvé vědomě někoho zabil a s jejich pomocí se podařilo otrokáře porazit a zachránit všechny sousedy. Nebýt těch dvou, město by těžce utrpělo. Pro většinu chlupáčů to byl čin, který očistil Chlouppkův dávný hřích, a přijali ho zpět mezi sebe. Byli však i tací, kteří smýšleli jinak. Pro ně byla jediná možnost, jak se zbavit vyhnanství, smrt. A byl jím i náčelník Snurrk. Chlouppek neměl chuť dělat problémy, a tak odešel zpět do svého domu v Zemi stínů, kam ho Luccy následovala.
Arrtharuk se aspoň omluvil Salltrynovi, který však otci nedokázal zcela odpustit a odešel za Chlouppkem a Luccy.
V kořenu pod jezerem Varf se jim žilo dobře. Se Salltrynem tam vyráběl katamarány a spousty dalších krásných věcí, které dávali k dispozici ostatním Wookiům, a sem tam se připojil na dálku do SAPu. Luccy malovala a společně udržovali stezky pro zbloudilé chlupáče.

67 BBY

Artharuk poslal Chlouppkovi po dětech kuchařku po jeho matce. Staré křivdy byly zapomenuty.
Zjistil, že Luccy nemůže mít děti. Chlouppek ji přemluvil, ať se vrátí nahoru k rodině, a sám dal výpověď ve firmě a vydal se do vesmíru, aby pro ni našel lék.

66 - 58 BBY

Šuškanda a legendy jej házely z jedné strany galaxie na druhou. Na Tarisu se přihlásil k pouličním zápasům, ve kterých se brzy vypracoval na vrchol a otevřely se mu tak dveře k bytostem, které směřovaly jeho cestu za lékem.
Vrátil se domů, aby přivezl všemožné vzácné byliny a přípravky, které měly Luccy pomoci.

57 BBY

Deset let oblétával galaxii, ale nic nepomohlo. Luccy se dávno smířila s jejím osudem a snažila se Chlouppka přesvědčit, aby se tvrdohlavě nehnal za pohádkou a raději byl s ní. Nastalo klidnější období jeho života. Vzali se u jezera Varf, Salltryn šel Chlouppkovi za svědka a pozvání přijal i Zoli. Při svatební cestě létali po galaxii a on jí ukazoval všechny krásy, které do té doby navštívil. Salltryn pokračoval v jejich práci v Zemi stínů.

45 BBY

Při návštěvě Rodie mu na hotel Luccy přitáhla zuboženého rodianského konstruktéra závislého na drogách, kterého potkala při procházce a kterému chtěla pomoct. Chlouppek nedržkoval a zjistil i jak se Rodian jmenuje: B'li Vajss. Brzy se spřátelili a na další léta se stal Chlouppkovým i Luccyzbanniným přítelem. B’liho matka ho za to symbolicky přijala do rodiny.

43 BBY

Chlouppek byl vyslán Baran Do, aby se vydal na Kalee. Tam byl s B’lim svědkem zotročování Kaleeshů rasou brouků. Seznámil se tam s krajany Roccem a Kachorrou, se kterým si docela sedli a dávali broukům co proto, ale do věci se pak vložila Republika, a to na stranu brouků. Chlouppek si postavil hlavu a začal pomáhat v bojích kaleeshského odboje s vetřelci. Tragédie a bolest války se na něm silně podepsala, začal zase silně pít. Poznal se s pantoranskou pašeračkou jménem Gabriela, v jejímž náručí zaháněl noční můry způsobené válkou.

39 BBY

Ve věku 297 let zemřel Arrtharuk.
Chlouppek byl pozván na Wyrrgyho svatbu s Harryshou. Přes léto hostil, a v následujících letech taktéž, Zoliho s manželkou i jejich synem Zoltanem. Sousedi sice nadávali, protože s Trandoshany neměl Tyrvrarr nejlepší zkušenosti, ale většinu času trávili v jejich domu v Zemi stínů, kde nikoho nedráždili.

37 BBY

Luccy dozrála k rozhodnutí, že když nemůže mít děti, tak chce nějaké adoptovat. Nějaké, kterému mohla dát lepší život. Chlouppek věděl, kde se nějaké takové dá najít, a odletěl na Nar Shaddaa, kde strávili dva týdny a kde narazili na maličkou žebrající holčičku Jessicu Karnis s krvavě rudými vlasy, která byla šlusákem z nižších pater a navíc byla citlivá k Síle. Pověděl o ní své ženě, která se rozhodla, že to je ta pravá.
Chlouppek se tedy vydal zpět a s jejími rodiči vše domluvil. Vzdali se jí překvapivě snadno.
Přivezl ji domů na Kashyyyk, kde ji seznámil s Luccy, která ji přijala za svou a začali ji společně vychovávat.
U Jess se čím dál tím víc projevovalo její nadání v Síle. Chlouppek ji naučil pár triků, aby dokázala svou Sílu držet trochu pod kontrolou a nikomu omylem neublížila, ale když pak málem uškrtila Silou holku, která ji šikanovala, začal se poohlížet po nějakém institutu, který by dokázal její dar rozvinout tak, jako to u něj dokázalo Baran Do.

35 BBY

Chlouppek s těžkým srdcem přivedl Jess do Chrámu. Vyjednal si výjimku, takže s ní čas od času udržoval písemný kontakt, a zatímco ona se stávala Jediem, on žil se svou manželkou a bylo mu fajn.

34 BBY

Jessica se stala padawanem mistra Champbaccy. Na oslavu Chlouppek zakopal bazén banánovice na zahradě.

29 BBY

Luccy zemřela na krevní sraženinu v mozku. Následoval pohřeb, na kterém se sjela celá jeho široká rodina i s větví z Karrambaculleku a s Jessicou, kterou Champbacca na Kashyyyk dostal bez svolení rady, aby se mohla zůčastnit. Přiletěl i Zoli se Zoltanem. Obřad proběhl den před Dnem života, pobrečel si, ale pohřební hostina a podpora všech zúčastněných mu pomohla, aby se celý večer neutápěl v chlastu a splínu. Pozvání od Erris, aby s nimi i s Jessicou prožil Den života v Karrambaculleku, však odmítl. Necítil se na to a s poděkováním se rozloučili.
V Tyrvrarru ho dále už nic nedrželo, a tak začal létal s B'lim po galaxii a na radu mudrců z Baran Do konal dobro, kde jen mohl. Udržoval pravidelný kontakt s Jessicou a vyrovnával se se ztrátou Luccy.

23 BBY

Jess byla pasována na rytířku Jedi. Chlouppek se na afterparty v Trojlístku na Chandrile poprvé setkal s Champiem. Opilí se spolu a vydali na Ilum, kde Chlouppek našel svůj krystal, a pak na Brandeys, ale oba měli takovou opici ze zkonzumovaných Elixírů mládí, že si z toho nic nepamatovali. Od té doby u sebe ale měl svůj azurový krystal kyber.

22 BBY

Před bitvou o Geonosis byl osloven mistrem Yodou, který na něj měl kontakt kvůli vazbám na Jess, a prosil ho o pomoc v temném dni Řádu. Chlupáč souhlasil a vydal se na Kamino, kde se setkal s Jessicou a společně odletěli na Geonosis pomoci ostatním Jediům před nebezpečím.
Na Geonosis byl členem elitního týmu, ve kterém byla jak Jess, tak CT-672, kterému začal říkat Jerry. Sabotovali výrobní linku droidů, poškádlili geonosanskou hydru a pak mu život zachránila Jess, která místo něj a zbytku týmu schytala výbuch granátu. Díky léčitelství a Síle ji dokázal stabilizovat a pak vyvést celý tým z obklíčení až na místo vyzvednutí.
Po Geonosis se jako žoldák vydal za Republiku do Hortovy kovadliny. Předtím se na Nar Shaddaa seznámil s Roniem, kterého vzal s sebou.

Prodělal těžké boje, byl seržant průzkumného oddílu Gama-88. Přijal holohovor od Champbaccy, který mu pověděl o těžkém osudu Jess, kterou zajala a mučila Algernnon de Bray, ale povedlo se ji zachránit.
Chlupáč dal chlupáčovi většinu svých úspor kvůli společnému podnikatelskému záměru a slíbili si, že až Chlouppek dobojuje, tak se setkají v Champieho novém útočišti.
Republika byla bohužel vykopána z Hortovy kovadliny a Gama-88 zůstala na planetě osamocená. Pokusili se ukořistit loď z jednoho méně střeženého letiště, ale při pokusu dostat se k lodi byl B’li zabit droidím odstřelovačem a Chlouppek zůstal, aby umožnil ostatním uletět.
Dostal se do otroctví, kde pracoval v nějakém dole a vlastnil ho vizír Ekir. Po jedné velké bitce, kde sice nakonec dostal na budku, ale ukázal se jako schopný bojovník, ho Ekir vytáhl z dolu a udělal z něj svého gladiátora.
Obletěli spolu spoustu konfederačních světů a arén a až asi po půl roce dorazili na Roze-ba III, kde během svátku Modrého slunce bojoval s dathomirskou čarodějnicí Magri'hal a poté s Jessiem, který dělal bodyguarda přítomné Algernnon de Bray. Když zjistil, co je Algernnon ve skutečnosti zač, pomohl chlupáčovi utéct. Ten ukradl Ekirovu loď a společně s Magri’hal odletěl na Malastare.
Konečně se pak sešel s Champiem v Trojlístku, dali si pánskou jízdu a o tři měsíce později se poprvé objevil v enklávě na Miu Leptonis IV. Založili také lihovar Ch&Ch a užívali si jeho produktů.

21 BBY

Učil alternativní výklad Síly a společně s Joyce sexuální výchovu. S Champiem vymyslel bojovou formu nasersi. Současně jej Champie učil niman a Chlouppek si s pomocí Nevy sestrojil světelný meč z krystalu z Ilumu.

20 BBY

Pomohl na dálku Jess odrodit Emily, dceru její nejlepší kamarádky z Chrámu, která ale dramaticky zemřela při porodu. Jess tedy přiletěla s togrutským miminem, s Joyce se o ni začaly starat a z Chlouppka se tak stal vlastně děda.

19 BBY

Po přijetí zprávy, že Konfederace útočí na Kashyyyk, se okamžitě vydal na planetu jako průzkumník předtím, než dorazí zbytek duhových rytířů. Pomohl s otrokáři, kteří útočili na Tyrvrarr, ale byl u toho ošklivě pokousán Trandoshanem a nebýt včasného zásahu Wyrrgyho s Kanrym a Lawly, nejspíš by vykrvácel.
Dlouho na lůžku ale nevydržel a vydal se do Kachirha, kde byl společně s Jurgakem a Serrmegrou přidělen k sebevražednému oddílu, který měl prověřil podezřele vzniklou mýtinu za nepřátelskou linií. Přežil, zjistil, že na mýtině je odpaliště pyrogelových hlavic, a když se k němu připojili duhoví rytíři a společně postavili trebuchet, tak hlavice i zajistili.
Silový kopanec do rozkroku s rozběhem ho nesložil tak jako ostatní, ale ani jemu z toho nebylo moc dobře. Vydal se s Wyrrgym zkontrolovat Kachirho, kde bojoval na pláži s klony, dal poslední pomazání spolubojovníkům a poté ho domněle rozmetala salva raket z juggernautu.
Probral se v masovém hrobu, dostal se z něj a nakonec se i sešel s duhovými rytíři ve svém domě v Zemi stínů. Po krátkém odpočinku měl rande s Champiem v Rwookrrorro, kde je dostihl Simba se zprávou, že Jess zajali kloni. Ukradli mafiánské auto, proletěli s ním až na Agler, ukecali klony, že jsou na jejich straně, a pomohli utéct Jess s Denyzzem dřív, než loď kloni rozstříleli na cucky.
Dostali se na Jolly Jedie a podařilo se jim nejen dostat zpět domů, ale také si vzpomenout na Woallca v kufru, takže jim neumřel.

Občanská válka

Letěl na Nar Shaddaa, kde se U růžové kočičky setkal s Roniem, a skoro vše, co vydělal provozem lihovaru, utratil za hospodu, kterou chtěli s Roniem mít. Hospoda se nacházela na Nar Shaddaa v Rudém sektoru a jmenovala se Modrý Mandalor.
Dozvěděl se o zabavení Wyrrgyho rodinného majetku a zabití jeho tety Naraasirr.

15 BBY

Po chycení Champieho Inkvizicí se zapojil do pátrání po jeho zrzavém bráchovi a když se dozvěděl o jeho lokaci, byl rozhodnutý za ním vyrazit. Vzal s sebou Jessicu a jejího ex Jessieho a s pomocí iluzorního dědka Denyzze vyrazil bráchovi na pomoc. Záchranná mise však nedopadla nejlépe. Champieho objevili slepého a v hrozném stavu, při útěku Denyzz zůstal, aby zdržel inkvizitory a koupil jim čas. Jessie než aby se nechal zajmout, spáchal sebevraždu odpálením svého meče a pásu granátů a Jessica nakonec zemřela během cesty na enklávu kvůli zraněním, která utrpěla v souboji s inkvizitorem Hazzarem a jeho partou.

14 BBY

Po bolestivém posledním rozloučení s Jess začali s evakuací enklávy a stěhováním na Jolly Jedie, odkud se měli rozletět do všech koutů vesmíru. O Emily se Joyce zničená žalem nedokázala postarat, a tak si malou Togrutu musel vzít Chlouppek, její děda. Potřeboval si ale zařídit jednu neodkladnou věc, a tak ji předal Roniemu na pohlídání.
Chlouppek se společně s nhasratým Champiem vydali po stopách Algernnon de Bray, která za to dle nich mohla. Několik měsíců jim to trvalo, ale nakonec se zadařilo, našli ji na Limpi a po urputném boji ji poslali do pekla. Celé místo pak jejím mečem vyhodili do luftu a ještě stihli dát její dceru do dobré rodiny a zapít to, ale pak se jejich cesty rozešly, aby znesnadnili práci vyšetřujícím inkvizitorům. Chlouppek letěl na Nar Shaddaa, do hospody Modrý Mandalor. Upadl do depresí z událostí posledního roku a byl imrvére v lihu.
Pár dní na to se dozvěděl od Cae, že byl Wyrrgy zatčen Impériem a zavřen kdo ví kde. Kontaktoval Jerryho a požádal ho, aby Wyrrgyho našel a pokud to bude možné, postaral se o něj.
O týden později byl Chlouppek vylitej na paštiku a zjistil, že jeho sestru izolovanou na Kashyyyku vzalo Impérium před několika měsíci na lékařské pokusy, při kterých nedávno zemřela. Sedl namol do R-speederu a proletěl si vyčistit hlavu. Umlácený vším tím, co se dělo, se rozjel proti zdi s úmyslem to všechno skončit. Sice si na poslední chvíli uvědomil, že je kokot a že kvůli Emily to nesmí vzdávat, ale už nestihl zabránit nárazu.

13 BBY

Náraz přežil, ale skoro rok ležel na lůžku v útrobách Modrého Mandalora, odkud ho Ronie vytáhl z nemocnice a staral se o něj. Když se probral, byl seřván na tři doby a začal s rehabilitací, aby se zas naučil chodit a tak. Ronie mu sehnal ve Vystříleným zásobníku psycholožku, která se měla postarat o to, aby už podobné kraviny nikdy nezkoušel. Z donucení slíbil, že tomu dá šanci. Nakonec mu to skutečně pomohlo vyrovnat se jakž takž se smrtí Jess a odloučením od všech z enklávy.

12 BBY

Už byl na tom dobře, sbalil si svých pět švestek a vypadl na Malastare, kde ne úplně fér vyhrál v kostkách jeden otlučený podracer a začal s ním závodit. Mechanika mu začalo dělat zázračné děcko, Sullustan, který jako malý spadl do kotle s kashyyyckým vindaloo, Najib-Azhob Orgib.
Konečně našel sílu a pokusil se kontaktovat Champieho přes Ringa v Zeleném lampiónu, kde pro něj nechával vzkazy, ale ten po zaslechnutí zvěstí, že se zabil, přerušil kontakt a ještě víc se vzdálil od civilizace.

11 BBY

Přerušil kariéru závodníka, kvůli setkání s bratrancem Kanrym, který na sebe práskl, že je členem Kashyyyckého odboje a má pletky s mnoha dalšími skupinami rebelujícími proti Impériu. Zapojil se do výpravy odbojové skupiny Němý Senešal, kterou vedl bývalý separatistický admirál Eko a která hledala starou ztracenou separatistickou flotilu Omikron. Neúspěšně.

10 BBY

Vrátil se k závodění, ale brzy skončil, kvůli nehodě, kterou přežil díky Najibovi a která se ukázala jako sabotáž objednaná Huttem Anaradem. Nějakou dobu si lízal rány a plánoval pomstu. Ke konci roku se mu podařilo lstí dostat přes majordoma do Anaradova doupěte na Nar Shaddaa. Proklouzl bez povšimnutí do jednoho z pokojů, kde jej překvapila lethanská Twi’lečka, která se mu vrhla k rozkroku. Kdyby jí nebylo míň jak patnáct, asi by ho to nažhavilo víc, a tak ji zpacifikoval a odmítl. Přikázal Kaily, aby se oblékla a ani nedutala. Pak vyklouzl z jejího pokoje a světelným mečem pokrájel hromadu strážců a málem zabil i Anarada. Nakonec se ale dal na útěk a než zmizel, zastavil se ještě v pokoji s oblečenou Kaily a řekl, ať ho chytne za ruku, což udělala. Ještě cestou ven se jí Chlouppek představil a ona dostala panický záchvat, když jí došlo, že opustila Anarada.

9 BBY

Brzy Chlouppkovi došlo, že si s sebou vzal vytrénovanou sexuální otrokyni, která nikdy nebyla mimo svůj pokoj a bez svého správce, a ta konfrontace s realitou byla opravdu těžká. Jak pro ni, tak pro něj. Projevil ale hodně trpělivosti a pochopení a za ty měsíce se skutečně sblížili. I když se starých zvyků nemohla stále zbavit, dělala pokroky a dokonce si začala užívat nového života, což Chlouppka těšilo. Někdy v to dobu je ale dopadli Anaradovi lovci. Chlouppka téměř utloukli k smrti a bezmocné je odtáhli zpět k Anaradovi, který měl rozhodnout, co s nimi dál. Zuřil, ale nezabil je. Vzal Chlouppkův meč a oba je nechal uvěznit v Duk'zar, věznici na Saqqaru v Huttském prostoru.
Sama s bezmocným ochráncem mezi pedofily a vrahy neměla s Chlouppkem podle Anarada moc dlouho přežít. On ale přežil. Díky tomu, že Kaily věděla a byla ochotná dát své tělo i duši za jejich přežití. Za pár měsíců, když už bylo na jejím břiše vidět, že je těhotná, se jí před ostatními mukly zastal Barabel Regid. Vězni si jej vzali do parády místo Kaily, ale Twi'lečce tak získal jen pár dní klidu. Chlouppek mohl tomu všemu jen přihlížet a málem ho to stálo jeho příčetnost. Naštěstí se krátce poté dal konečně dohromady a vymlátil dostatek mozků, aby už na Kaily a ani Regida nikdo ani nesáhl. Krátce nato Kaily na místních latrínách prodělala potrat, během kterého ji Regid držel za ruku a Chlouppek dělal špinavou práci.

8 BBY

Hned jak se dala Kaily poté trochu dohromady, utekli. Chlouppek nevěděl, kam jinam se uchýlit do bezpečí, a tak se vydal na Nar Shaddaa do Modrého Mandalora, kde poprosil o pomoc Ronieho. Ten jim zajistil ochranu a Kaily se tam seznámila s Emily a Cae. Chlouppek dostal vyčiněno od Ronieho, že mu přitáhl další holku na hlídání, kterou pak opustí. Chlouppek věřil, že se to už nestane. Začal učit Regida boxovat, což ještěrovi pomáhalo zvládat vztek. K Chlouppkovi se dostala informace, že je Wyrrgy na svobodě. Kontaktovali se a naplánovali sraz. Dozvěděl se, že i Iluzorní dědek je naživu a že byl s Wyrrgyho partou a učil je machrovat s mečem. Dostal souřadnice jejich pobytu, Unkan 2, a vyrazil tam jak s Ještěrem, tak s Kaily. Na místě narazil na zástup imperiálů a inkvizitorů, ale po Wyrrgym ani chlup.

7 BBY

Wyrrgy se ozval Chlouppkovi, ať přiletí na Miu Leptonis IV, do jejich staré enklávy. Kaily nechal na Nar Shaddaa a na místo vyrazil jen s Ještěrem, ovšem dorazili pozdě. Nepozorovaně proklouzl imperiálním lodím až na povrch, starým metrem ze Zeleného lampionu se dostali do enklávy, ale Woallc byl už mrtvý, Wyrrgy měl na kahánku a ostatní byli spoutaní. Raději se s Ještěrkou vzdal.
Společně s Ještěrkou jej inkvizitor Zothar Hanak v doprovodu s malou učednicí, která ho naštěstí nepoznala, protože se před ním v panické hrůze schovávala v kajutě, odvezl do dolů na Kessel.
Tam se setkal s Kanrym a Snowflejkem, se kterými začal plánovat útěk. Přidali se k nim Givin Scary a Chadra-fan Asyrk. Při útěku využili pašerácký transport, který se ukázal být majetkem kriminální lady, Twi’lečky Sifaly, které tím překazili lukrativní výdělek a byli nuceni si její ztrátu u ní odpracovat.
Během jejich dobrodružství byli kvůli Regidově nerozvážnosti zajati umperiály a přesunuti do vězení na Sur'lorg III, odkud ale hned první den utekli, vrátili se k Sifale a pokračovali v práci pro její růžovost.

6 BBY

Pro Sifalu dělali poslední prácičku, která obnášela ukradnutí jednoho artefaktu Anaradovi. Pořidil si kvůli tomu robota SAP od Jawy Kirka.
Když měli hotovo, letěli všichni na Nar Shaddaa, kde několik dní lelkovali, ale náhle se objevila sestřenka Lawly s ženskou s droidečí rukou a vyprávěla mu o Wyrrgyho šílenství. Chlouppek opustil všechny, aby se o Wyrrgyho postaral. Při pátrání se seznámil a skamarádil s Wyrrgyho novým parťákem Deekem a společně s ním a Lawly ho našli na Riko II. Bylo to ostrý, ale uspěli ve Wyrrgyho obrácení na světlo a ani pak Wyrrgymu moc nevyčítal, že ho řízl světelným mečem.

5 BBY

Wyrrgy byl spasen a nějaký čas spolu trávili, zatím co Deek se staral o jejich přepravní společnost Tetragon. Následně zjistili, že Kody s Voh-Jinem byli v nějaké sektě na Mornomu. Vytáhli je odtamtud a zjistili, že jim někdo udělal výmaz paměti a vzpomínek. Pomohl jim vybavit si jejich vzpomínky a začal s nimi létat pro Wyrrgyho kontakt a hledat artefakty.
Zjistil, že artefakty obsahovaly části Superholocronu. Když jej dali dohromady, vyslechl si pozici planety Atalay.
Doletěli tam, byli přepadeni a přemoženi bojovníky Strážce vědění, ale než byli předvedeni před vládce planety, bojovníci patřící mistru Dmi Ato je zachránili a oni se tak mohli dostat do chrámu a utkat se se Strážcem. Po jeho smrti je napadl Rody a Chlouppek mu usekl ucho hozeným tomahawkem dřív, než stihl zabít Kodyho.
Chlouppek se v Modrém Mandaloru sešel s Najibem, Asyrkem, Regidem, Scarym a Snowflejkem, dozvěděl se o osudu Kaily a vzal ty, co chtěli, na planetu Atalay.

4 BBY

Vysvobodili s ostatními Wyrrgyho ze zajetí Anarada Hutta na Oarligu. Anarad byl zabit Ještěrkou.
Proces před Imperiálním tribunálem s útěkem.
Spřátelení s klony. Na planetu Atalay zaútočil Inkvizitor Rodennyel Tonewy se svou flotilou. Proběhla bitva, na jejímž konci se Chlouppek utkal v duelu s Rodym a porazil ho. Kody s Rodym odletěli z planety.
Chlouppek začal s pokusy v navazování dobrých vztahů s místními. Ti oscilovali mezi názorem, že jim pomohli, a tím, že byli jen noví tyrani, co jim budou říkat, co mají dělat a co ne.
Chlouppek byl v každodenním kontaktu s místními a snaží se zlepšovat jejich image odklízením následků bitvy, s čímž mu pomáhá většina skupiny i klonových vojáků.
Probíhalo pročesávání okolních lesů při hledání odbojových imperiálů, bylo jim nabízeno příměří, ale jen pár z nich se skutečně vzdalo a přidalo se k obyvatelstvu.

3 BBY

Zdrcující teroristický útok v hlavním městě. Byl otráven zdroj pitné vody, zemřely tisíce civilistů. Byla vytvořena speciální jednotka, kterou vedl Chlouppek s Najibem a která měla za úkol zatočit s imperiály. Pomohl Asyrkovi se sestrojením jeho světelného meče.

2 BBY

Chlouppek se pohádal s Asyrkem, protože zjistil, že pád Kaily k temnotě víceméně zavinil. Asyrk pak společně s Ještěrem opustil planetu.
Intenzita útoků imperiálů rostla, obětí mezi místními přibývalo. Formovaly se skupiny, které otevřeně projevovaly nenávist ke klonům a skupině. Chlouppkovo mužům se podařilo odhalit plán imperiálů na ukořistění několika lodí, se kterými chtěli uniknout. Během tvrdého boje část skutečně loď ukořistila, ale nepřežila průlet mlhovinou. Poslední zbytky imperiálů se vzdaly.
V místních však stále vřely zle emoce vůči jejich novým, nechtěným sousedům.
Chlouppek místnímu šerifovi symbolicky odevzdal svůj světelný meč, bez krystalu, na důkaz toho, že jim nikdy nechtěli vládnout.

1 BBY

Asyrk poslal Chlouppkovi štěně gerraky, kterou našli u Trandoshanů při jejich pátrání po Kaily. Chlouppek ji dal jméno Barrbucha a tak nějak si dal oddech od posledních několik hektických let, protože někteří místní byli nevděční zmrdi.
Při cestě do místní hospody U Bílé helmy do něj na rozkaz Xor-Sawy najel speeder v plné rychlosti a ujel. Barrbucha dotáhla Chlouppkovi pomoc, ale byl na pokraji smrti. Okamžitě byl převezen na klonový acclamator, kde bojovali o jeho život. Přežil, ale byl na tom marně. Museli mu dát dohromady víc jak 60 % kostí v těle a léčba byla dlouhá a bolestivá.

0 BBY

Rehabilitace byla horší jak po průstřelu kešeně. Chlouppek stále posílal Champiemu zprávy a doufal, že se mu jednou ozve. Těsně před zničením první Hvězdy smrti se sbalil a bez vědomí Wyrrgyho odletěl z planety.

0 ABY

Měl štěstí, Champie byl zrovna na Nar Shaddaa a v Konečné stanici, odkud ho Ringo poslal do Modrého Mandalora. Champie se dostavil, přečetl nastřádanou korespondenci a na Chlouppka si počkal.
Ten zrovna přežil masakr v docích, ze kterého imperiálům vyklouzl, ale později byl označen za teroristu a viníka celé té zabijačky. S Champiem se šťastně shledali, ožrali jak dogy a asi tři dny byli v lihu.
Ozvala se mu Emily, že viděla imperiální zprávy, prozradila mu, že je v odbojové buňce, kterou vede Simba, a moc hezky ho od něj pozdravovala. A taky tam s nimi byl Kody.
Chlouppek však dostal zprávu od Wyrrgyho, který naléhavě potřeboval pomoct se stabilizací planety Atalay. Setkal se s Moz’Gojem a společně zachránili Indysse z Hutt Town a odcestovali na Mygeeto, kde pátrali po krystalech.
Zpět na Nar Shaddaa poslali objednávku Simbovi na nějaké holocrony z Miu Leptonis IV a po jejich získání s Kodym a jeho synem zkoumali Indyssovu knihu. Než stihli ale cokoliv použitelného zjistit, kontaktoval je Simba, že má naléhavou misi pro ně pro oba. Šošonský král žádal o pomoc se zastavením převážení otroků z Alaris Prime a Kashyyyku neznámo kam. Chlouppek s Champiem se vydali na Kashyyyk, kde sehráli klíčovou roli celé akce. Při tom se seznámil s Fidorkkou a s sebou si odvezli i Cypíska. Po akci se uchýlili do mlhoviny Tyyyn kde měl odboj základnu, a čtyři dny tam netrpělivě čekali na zprávu, jestli Kanry s Juráškem a dalšími přežili. Neposlal jen zprávu, ale objevil se osobně.
Po oslavách se společně s dalšími třemi stovkami zachráněných přesunul na Jolly Jedie.
Na dva měsíce se stal členem Křupkového odboje, na lodi dělal šamana a oddával na první lodní svatbě Balmorru a Sulacca. Došlo taky na první oťukávání s Fidorkkou.
Na Raxusu Prime se zúčastnil závodu kluzáků o vodní čip, zachránil při tom Simbovi život a nedlouho poté se vydal s Champiem na planetu Atalay, aby vyřešil, podle mírně modifikovaného Champbaccova plánu, problém se zničeným krystalem v temném chrámu. Wyrrgy vykazoval podezřelé známky chování, ale neměli ambice s tím něco dělat a s pomocí Deeka se jim podařilo živý krystal vyjmout z chrámu. Sílu na planetě to nejdřív rozkolébalo, ale pak se začala poprvé po čtyřech letech pomalu ustálovat.
Dne 24. 6. dával krev Cypískovi, který dělal kraviny a byl na tom bledě. Když byl z nejhoršího venku, IM-62 jim prozradil, že podle krevních testů jsou přes Rrumcajse, vůdce rraholeckých loupežníků, příbuzní.
V červenci osedlali Artaxe a s Champiem, Fidorkkou a A1-H8 letěli zachránit Hammer of Freedom a pak navštívili Hubertův hrádek a planetu Jerek. Vše šlo jak na drátkách, jenže po návratu na Jolly Jedie se dozvěděli o přepadení ve Vystříleném zásobníku. O pět dní později, 12. 7., se na palubě objevila Joyce se vzkazem od Algernnon de Bray.
Rozhodli se vyslat trestnou výpravu se ve složení Chlouppek, Fidorkka a Champbacca. Vydali se na Nar Shaddaa navštívit Vystřílený zásobník, aby shlédli místo činu a natáhli na sebe Inkvizici. Tam Chlouppek dostal zprávu od Ronieho, který obnovil Mamutomuty a se kterým se sešli v jejich základně a byla jim ukázána zajatá inkvizitorka. Když Ronie zjistil, že inkvizitoři vyřízli Emily oko, sám za pomoci Champieho šroubováku vydloubl zajatkyni pravé oko. Ta jim v agonii prozradila, že Inkvizice je na stopě Cae. Kody bez varování zavolal Chlouppkovi, že je na cestě na Nar Shaddaa, a sešli se v kině Bulva. Došlo ke stíhání inkvizitorů. Při jejich výslechu zpět ve skrýši Mamutomutů zůstal na chvíli Chlouppek sám s Neryssou a ujely mu nervy, když zjistil, že před lety zabila Lempixe.
O den později, 16. 7., odeslal Mirandě Lenico balíček, kterým doufal, že zachrání co nejvíc z Emily.
Týden zůstal na Nar Shaddaa, jednou se spojili s Jolly Jediem a aktualizovali si deníky. Když získali nějaké informace ohledně Rozengardu, vydali se tam a on zabil lorda Styxe a získal jeho světelný meč, jenž si odvezl jako trofej.
Po návratu do základny Mamutomutů se museli dávat chvíli dohromady a přivezli si s sebou Carke, dívku, kterou zdánlivě vysvobodili z inkvizitorské mučírny. Chlouppek při misi nepřišel k úhoně, a tak po další dva týdny pomáhal Mandalorianům v lovu imperiálů na Nar Shaddaa a přemýšlel o nadcházejícím osvobození Emily. S tím pomohla Cae, která se objevila a odhalila, že díky své schopnosti vytvářet myšlenkové mosty je průběžně celé roky kontrolovala. S její pomocí se s Togrutou byli schopní spojit a dodat jí odvahu a naději vydržet.
Když se dali ostatní dohromady, vyžehlili si škraloup u Grakkuse a naživo viděli Fidorkku v aréně, když vypráskala Targatuga. Na následné after-after párty se dozvěděl od Deeka o patálii, ve které se ocitli Voh-Jin a Wyrrgy. Nedlouho poté vyrazili na pomoc prvnímu jmenovanému, nějak ho z toho vysekat. To se povedlo znamenitě, a protože to bylo k planetě Atalay kousek, letěli zkontrolovat i toho Wyrrgy, co tam vyváděl.
Dne 13. 8. se mu cestou zpět na Nar Shaddaa stala taková nemilá věc. V cíli se pak pokračovalo v přípravách na akci Citadela, přičemž od Deeka za předchozí dobře odvedenou práci dostali klíčky od Kančího hnízda.
Dne 16. 8. odletěl s partou na Oarlig, kde se začal s Roccem připravovat na jejich akci a sehrávali se. 20. 8. pak s Champiem a Kodym odletěl na Ugiva Cortax, kde si to prohlédli a poslali odtamtud zprávu Rodyho dobré kamarádce Rozary, že si má dávat bacha na ostatní inkvizitory. 22. 8. pak dorazili ke Gamorru, kde začala škatulata s Frau Engels, a Chlouppek raději čas věnoval létání s baziliškem a přípravám s Roccem.
Dne 28. 8. slavně zvítězili nad Algernnon a s lootem, Emily a dvěma přírůstky se přesunuli zpět na Oarlig, kde v Kančím hnízdě rozjeli velkou párty. Pili na Najiba, který to nedal, rozhodli se znovu obnovit lihovar Ch&Ch a bylo dobře. Začal chodit s Fidorkkou a celý měsíc pak věnoval lihobaronským povinnostem. Společně s Emily, Joyce, Cae i Fidorkkou v říjnu odletěli na Jolly Jedie, kde se přivítal s Barrbuchou, Cypískem, kterému se po něm prý stýskalo, a celkově se všemi, kteří o to stáli. Druhou půlku října strávil hlídáním Algernnon v Kompostárně s Fidorkkou, prasopsy a Cypískem. Fidorkku tam podrobil výcviku v užívání Síly a učil ji základy se světelňákem. Na začátku listopadu pak odletěl s prasopsy, kteří od té doby létali všude s ním, a Cypískem na Oarlig, kde dohlížel na vzkvétající podnik. Od Simby dostal úkol dostat tátu na Jolly Jedie, což bylo dost podezřelé, ale nevyptával se a konal. Dne 28. 11. uspěl, načež se ukázalo, že je Erris těhotná, Champie vzal roha a Chlouppek zůstal, aby mu dělal mluvčího. Vysvětloval, proč vlastně tak rychle zmizel a že jde o inkvizitory, a třikrát to odpřísáhl. Hned 5. 12. uspořádal pro Fidorkku oslavu narozenin, na jejímž konci ji zatáhl do Opilé mouchy a odletěl s ní pryč. Přistáli v mlhovině Tyyyn, navštívili Kanryho s Wyrrgym, nechal tam Cypíska a pak s bratránkovou pomocí přistáli na Kashyyyku, kde spolu s Fidorkkou týden prolézali prales od Ittummi až po Tyrvrarr. Při brodění Vrtavy našel vrtavín, který jí daroval, netuše, že je to dle tradic zásnubní dar, a po uplynutí týdnu nabrali Cypíska. Dovedli ho do Rraholce, kde se pořádně seznámil s Rrumcajsem a Rumborrem, zjistil mnoho o svém původu a že je ukázkový Lotrrando.
V Rraholci mu bylo moc dobře, ale protože se mu přiblížila směna v Kompostárně, zas odletěli a v Nirgorově pásu pokračovali s výcvikem Fidorkky, která ho nezanedbávala ani na Kashyyyku.
Dne 24. 12. přišel na Algernnon porod. Netrvalo to dlouho a v náruči měl Algernnon trojku, kterou záhy přivítal i již ne-nezvěstný Champie s banthou a dary hodnými tří králů. Když bylo po všem, uznal validnost Champieho i Fidorčiných argumentů a píchl Algernnon do kapačky smrtelnou dávku azuritu, načež novorozeně odvezl k náhradní matce na Jolly Jediovi. Zbylé dny roku ho to pronásledovalo.

1 ABY

Dohlížel na Oarligu na pivovar, aby si prací pročistil hlavu. Vypravil první frachťáky s chlastem, které se rozletěly do galaxie, a měl z toho radost.
Začátkem února převezl z Oarligu na Kompostárnu Fanouše a Siena a vzápětí se přesunul na Nar Shaddaa, kde trávil čas s Roniem a Emily a volavku na imperiály dělal jen třikrát. Přemýšlel o obnovení Modrého Mandalora, případně otevření nové hospody pojmenované po Roniem Rudý Baron. Začátkem března se zastavil za Somrem, jestli je mezi nimi stále všechno v pohodě, a viděl se přes obrazovku i s Grakkusem. Tomu Chlouppek věnoval světelný meč Lavarny Samoe, hodili řeč a opil se tam jen málo.
Protože se v druhé půlce března začal blížit termín Erris, Champie ho neustále bombardoval zprávami, ať je okamžitě na Jolly Jediovi a připraven na všechno. Vrátil se 15. 3. i s Emily a zbytkem světelných mečů a jejich součástek, které pak nechal na Jolly Jediovi pro případné lepší využití.
Dne 1. 4. přivedl na svět Champieho druhého potomka, dceru Fichurru, a pak slavili tak dlouho, že do toho večírku vstoupila svatba Simbaccy a Merumeccu, kde ty dva oddal, a slavilo se dál. To skončilo dne 13. 4., kdy se dozvěděl o skutečné povaze Carke a společně s Champiem kvapně odlétl bránit Kančí hnízdo před nevyhnutelným nebezpečím. Utkal se se Zotharem Hanakem a tento střet s obrovským štěstím přežil, s Chambaccovou pomocí Zothara porazil, ale byl inkvizitorem zraněn do krku tak, že přišel o hlasivky.
Nestačil se ani pořádně rozkoukat a už v Kančím hnízdě vítal Kodyho, který si prošel peklem a který se obával, že Carke unesla Roudýho neznámo kam. Chlouppek napsal všem svým známým, aby rozhodili sítě, ale ani po dvou dnech od nikoho nepřišla žádná dobrá zpráva a naopak Kody dostal zprávu od Frau Engels, ve které byl signál kompromitace operace Valkýra, a od kapitána Richtera zjistil, že v takovém případě se Valkýra stahuje do bezpečí Neznámých regionů. Nálada tak byla opravdu na bodu mrazu, ale někoho moudrého napadlo, že kdyby byl Carke, tak by se Roudýho zbavil co nejrychleji a šoupl ho třeba do Temného labyrintu. Situace byla opravdu zoufalá a rozhodli se, že to poletí okamžitě prověřit. 16. 4. 0 ABY odletěli z Oarligu zpět na Ugiva Cortax.
Dne 17. 4. 1 ABY se vydal s Champiem a Kodym do temného labyrintu, kde to nebyl žádný med, ale přežil to a dokonce úspěšně vyvedli Roudýho ven. Setkání se Zotharem bylo nečekané, ale naštěstí inkvizitor držel své slovo a potvrdil, že Kodyho nahlásí Císaři jako mrtvého, což se mohlo hodit. Jejich cesty se opět rozešly, Zothar si letěl po svém a Chlouppek se zbytkem letěl regenerovat na Oarlig.
Dne 19. 4. 1 ABY se mu ozvala Emily s otázkami na Woallca. Potvrdil jí, že viděl Woallca na vlastní oči mrtvého na Miu Leptonis IV před osmi lety, a přesměroval ji na Deeka, který o místě jeho skonu věděl více. Následující dny odpočíval a vydal se pak s chlupáči na výlet na Párák, kde se k nim připojil i Pishta s Fishtou, kteří mu pak spíchli náhradní překladač, aby mohl mluvit. Přijal ho, ale před voperováním jej hodlal nechat zkontrolovat na Jolly Jediovi Kirkem. Rozloučil se s Fidorkkou, která letěla za mámou, a on s Champiem letěli v Palci za Wyrrgym. Ten byl pořád v kómatu!, ale vyklepával prstem jméno Akyra. Probudit se ho zatím nikomu nepodařilo, ani Harryshe s tím jejím břichem a jinými věcmi, a tak se Chlouppek rozhodl zaletět podívat na Vib 2, kde Akyru viděl naposledy. Ještě se zastavili na Jolly Jediovi, kde se na to vyzbrojili, Kirk zkontroloval překladač a IM-62 mu ho nainstaloval. Hned po operaci se ukázalo, že sice může zase mluvit, ale jenom na chadra-faní frekvenci. Neměl čas se rozčilovat a vyletěli s tím, že to doladí později.
Dne 23. 4. 1 ABY to bylo na Vibu 2 dobrodružné a Chlouppek začal nesnášet Cordii. Myslel si, že jí to vrátil tím, že pak na Vibu 3 zachránili Akyru i s její dcerou, ale to byli na omylu. Ve skutečnosti totiž spadli do léčky inkvizitorských dvojčat Zhim a za zatím nejasných okolností upadli do hlubokého spánku.
Dne 3. 5. 1 ABY se Chlouppek s Champiem probrali zpět na Vibu 3 v jeskyni s léčivým bahnem, kde je podle všeho našli pravá Aryka a Zok'Tuk. Na chvíli se spojili s děvčaty, která je přiletěla v Opilé mouše zkontrolovat, přežili nálet TIE bombardérů a s falešnými Tokuso se střetli ve vibladoní vesnici. Ronaji tento střet nerozchodila, Rinoei zdrhla a ke konci dne se oba chlupáči dostali do města, kde se nalodili na opuštěnou Opilou mouchu. Zjistili, že je poškozená a cestu v ní by vesmírem nepřežili, a poslali ji tedy přes droida pryč ze soustavy na Dantooine. Následně zašli do Ještěrčích jazýčků a vymýšleli co dál.
Z Vibu se nakonec 8. 5. s Champbaccou i Arykou s pomocí Deeka a Kodyho dostali na Pevnost Boyarr. Chlouppek si vyčítal, že nechali Vibladony na holičkách, a stejně jako jeho chlupatý bratr by nejraději setřepal pochyby z temného labyrintu někde v ústraní, ale měl povinnost dotáhnout Wyrrgyho probuzení do konce a nesměl se zhroutit. Zůstal na Boyarru, ukázal to tam Aryce a seznámil ji s Kawenou. S Arykou jí pověděli o možnostech, které mají, a jako momentálně jedinou schůdnou zvolil tu nebezpečnější, bez bahna a pijavic z Vibu 3. Podařilo se mu vymluvit Harryshe sebevražednou píčovinu a slíbil, že Wyrrgyho proberou dřív, než se jim narodí potrat. Kontaktoval Cae a seznámil ji s tím, co by od ní potřebovali. Souhlasila téměř okamžitě, ale raději jí dal pár dní na rozmyšlenou. Na Boyarru zůstal ještě nějaký čas, navštívil Páju i ostatní přeživší z Atalay a s Kanrym prošel, na čem momentálně dělá odboj. Domluvil také dodávku Kancomuta pro zvýšení morálky. Pak pro něj přiletěla Fidorkka v Artaxovi a společně odletěli do Kančího hnízda, kde zkontroloval církev i byznys a odkud nechal poslat odboji pivo. Tamoru poprosil, jestli by nekoukla do svého notýsku a nenašla tam něco, co by pomohlo udržet Cae v bezpečí při jejich výletě do Wyrrgyho mysli. Dostal od ní ale jenom pár lektvarů pro posílení výdrže, jinak neměla ponětí, o čem to mluví. Ještě stihl s Fidorkkou a Kirkem 17. 5. doletět na pomoc holkám na Gigor, kde se potýkaly s problémem. Z něj pak v Ilchi s L3-N1Ninem, Bananou a jejím hazardem odletěl na Kompostárnu, kde nechal oba techniky, aby nanobotího škůdce prozkoumali v bezpečí a karanténě. Až pak se nechal odvést zpět na Boyarr, kde měla proběhnout porada ohledně Wyrrgyho probuzecího rituálu.
Výlet do Wyrrgyho mysli proběhl dne 28. 5. 1 ABY a skončil až o tři dny později. Wyrrgy byl probuzen, ale potřeboval intenzivní rehabilitaci, neboť jeho bestiálně ochablé svalstvo nefungovalo jak by mělo a nedokázal sám chodit. Chlouppek tam s ním zůstal dva týdny, kdy intenzivně pracovali na jeho fyzičce, ale víc a víc ho pálil Zok’Tuk a jeho lid, kterému slíbil pomoc. Zaúkoloval Harryshu a Snowflejka, ať s ním poctivě cvičí, a svěřil se se svým plánem Kanrymu. Ten s ním nesouhlasil, neboť Kashyyycký odboj potřeboval taktéž pomoc s kampaní na Trandoshe, kam mu ale mnoho bojovníků odmítlo jít. Chlouppek tedy 17. 6. 1 ABY odletěl na Jolly Jedie, aby se viděl s Fidorkkou a ostatními a učinil zásadní rozhodnutí. V dílně mu pak Banana pomohla seřídit vokodér, aby nemluvil jak stále sjetej heliem.

Potenciália

Brzy si vzpomene na Kaily a že by k jejímu nalezení mohl použít Cae, která s ní prožila přibližně čtyři roky v Modrém Mandaloru.
Ožení se s Fidorkkou, pak s ní bude mít hromadu dětí. Stane se spoluzakladatelem organizace Snowman, ať za něj tu galaxii zachraňuje někdo jiný a on má čas se věnovat plně lihobaronství.

d20

po bitvě o Citadelu
Scout 2 / Force Adept 4 / Baran Do Guardian 4 / Force Warrior 6
STR 10 / DEX 16 / CON 18 / INT 14 / WIS 11 / CHA 14
Battlemind +15, Climb +15, Enhance Ability +15, Move Object +12, Pilot +12, Heal Another +11, Hide +10, Intimidate +10, Move Silently +9, Tumble +9, Heal Self +8, Computer Use +7, Force Lightning +7
Rugged, Run, Dodge, Endurance, Mobility, Point Blank Shot, Stamina, Weapon Finesse (unarmed), Improved Martial Arts, Agile Riposte, Advanced Martial Arts
Skill Mastery (Battlemind)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License