Demoliční koule

Demoliční koule byla hospoda na Nar Shaddaa. Vlastnil ji Jewie the Hutt, který si na její zřízení vydělal sázkami na Furriosu, když ještě bojovala v aréně na Colosseu, a díky podniku na ní vydělával i nadále - vysílal tam záznamy jejích zápasů, vyvěsil tam její fotky a stará brnění, prodával její akční figurky a sem tam ji pozval na autogramiádu.
Nacházelo se tam několik soukromých salónků dost velkých na to, aby se do nich vešel i Hutt, a nebylo to odtamtud daleko do Jewieho skladišť.

Historie

Hospoda byla založena až po roce 21 BBY, jinak by ji Champbacca a Demonbacca určitě vypili.
V roce 0 ABY se tam Furriosa se dvěma výše zmíněnými alkoholiky stavila, když čekali na Kodyho, a černý Wookiee se marně snažil ohromit ji dohledáním svého památného boje na Roze-ba III. Popili a vyrazili do Bulvy, ale po odchytu Loraxe se tam ještě několikrát vrátili.
Právě tam je v noci z 5. na 6. 8. 0 ABY během after-afterparty našel Deek, který jim vezl zlé zprávy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License