de Bray

„Lituji každou generaci, která neměla svou Algernnon.“
- nedoceněný výrok Šedého Šuma

Dynastie de Bray byl jeden z mladších, ale o to ambicióznějších a zajímavějších rodů. Dědila se v něm jak chorobná nymfomanie a predispozice k pádu na temnou stranu Síly, tak nesnášenlivost vůči mužům a nepřekonatelná touha po moci. Mezi sdílené znaky patřily rovněž zrzavé vlasy a zelené oči.
Zakladatelkou byla Algernnon de Bray, samozvaná lady ze Sithu, jejíž rodiče zemřeli při morové ráně na Pablu'nix VII. Ta za svůj život vyzkoušela hned několik dárců genetického materiálu, mezi nimi svého temného mistra, svého jedijského mistra a jednoho klonového velitele, ale rostoucí frustrace s nedokonalými výsledky ji přinutily zvážit i kontroverznější alternativy a hodně investovala do klonování, v němž viděla budoucnost.
Další generace rodu tedy byly nezřídka incestní, někdy dokonce vícenásobně. Všechny dcery pak dědily jméno po matce, aby to bylo pořádně matoucí, a všichni synové byli považování za podřadné. Je dokonce možné, že se v některé z dalších generací podaří přejít na partenogenetické množení, kterým by rod značně omezil závislost na nenáviděných samcích.

Známí členové rodu:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License