Dayanna

Dayanna byla dathomirská čarodějnice, starší sestra Tamory. Měla ochočeného rancora a v boji s oblibou užívala elektrický bič.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se na Dathomiru někdy před rokem 60 BBY a její výcvik na čarodějnici probíhal bez sebemenšího zdržení. Dokonce podnikla několik výletů mimo svou domovskou planetu, přičemž na jednom takovém ji kontaktovali rodiče Mirandy Lenico a nabídli jí slušnou částku za to, že jejich dceru diskrétně naučí ovládat Sílu. Dayanna si nechala pro sebe, že sama ještě není tak úplně dostudovaná, shrábla peníze, něco málo dítě naučila a vrátila se na Dathomir.

Občanská válka

Když na planetu v roce 17 BBY zavítal inkvizitor Hazzar, kterému Miranda poradila, že by tam mohl sehnat nějakého toho trenéra pro svou inkviziční sekci, Dayanna tuto novou nabídku odmítla, protože měla vize, že se jí bude lépe dařit doma, a tak s ním místo ní odletěla její méně šikovná mladší sestra.
V roce 2 BBY jí v revíru přistál zmatený Koro Koon, kterého rychle vyřídila a následně z něj minimálně dva roky tahala jeho vize budoucnosti, díky nimž si zajistila slibné postavení mezi ostatními čarodějkami a později i titul matky představené.

Potenciália

Korovi se možná podaří kontaktovat svého bývalého padawana a ten možná dorazí i se svou současnou učednicí. Možná taky ne.

d20

Force Adept 3 / Fringer 2 / Force Witch 10
STR 10 / DEX 13 / CON 10 / INT 14 / WIS 16 / CHA 18
Drain Knowledge +17, Fear +17, Friendship +15, Intimidate +15, Handle Animal +15, Ride +15, Illusion +15, Farseeing +10, Sense Motive +10, Move Object +10, Affect Mind +10
Cosmopolitan (Intimidate), Exotic Weapon Proficiency (shock whip), Alertness, Mind Trick, Beast Language, Summon Storm, Frightful Presence, Mounted Combat, Sith Sorcery
Spellcaster, Spirit Counsel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License