Dayanna

„Copak tu děláš, dědo? Nevíš, že na Dathomiru nemáme vandráky v lásce?“
- Dayanna na Koro Koona1

Dayanna byla dathomirská čarodějnice, starší sestra Tamory. Ve slabších tvorech vzbuzovala hrůzu, vůbec nebyla ošklivá a prsa jí dávala značnou výhodu při vyjednávání s muži. Její velkou slabinou byla ale neschopnost uvařit jakýkoliv lektvar a téměř všechny její výtvory v této disciplíně se hodily nanejvýš jako projímadla.2 Měla dceru Sabri'nu, ochočeného rancora a v boji s oblibou užívala elektrický bič.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 63 BBY v zapadlé vesničce na Dathomiru a její výcvik na čarodějnici probíhal bez sebemenšího zdržení. Už ve dvaceti vytvářela přesvědčivé iluze, ve slabomyslných bytostech četla jako v otevřené knize a měla rozsáhlou znalost rituálů a černé magie. Když však chtěla růst, narazila na odpor tehdejší matky představené, která Dayannu považovala za příliš nevycválanou, a měla smůlu. Podnikla tedy několik výletů mimo svou domovskou planetu, přičemž na jednom takovém ji kontaktovali rodiče Mirandy Lenico a nabídli jí slušnou částku za to, že jejich dceru diskrétně naučí ovládat Sílu. Dayanna tedy zůstala na Phaedě, něco málo dítě naučila, krátce před koncem války klonů shrábla peníze, nakoupila za ně knihy a vrátila se na Dathomir.

Občanská válka

Přestože byly v její nepřítomnosti prakticky vyhubeny sestry noci, pro Dayannu a její klan se nic moc nezměnilo. Pobyt ve vnější galaxii ji ale trochu zklidnil, takže už matce představené tolik neodporovala a ta se nechala slyšet, že jí své místo jednou možná opravdu předá. Dayanna však v následných meditacích a rozpravách s duchy pochopila, že k tomu nejspíš ještě nějaký čas nedojde a že se bude muset ještě hodně snažit, což dělala: věnovala se studiu dovezených knih, ochočila si rancora a stala se spojkou mezi vesnicí čarodějek a nedalekou rybářskou vesnicí.
Když na planetu v roce 17 BBY zavítal inkvizitor Hazzar, kterému Miranda poradila, že by tam mohl sehnat nějakého toho trenéra pro svou inkviziční sekci, byla Dayanna zrovna těhotná, a tak s ním místo ní odletěla její méně šikovná mladší sestra. Dayanna pak krátce nato porodila a těšila se, jak společně s dcerou povedou klan za ještě lepšími zítřky. S přítomností Rudého úsvitu na planetě nesouhlasila a navrhovala vyhnat je s použitím některých temnějších technik, matka představená nesouhlasila a se zločineckou organizací i symbolicky spolupracovala, takže Dayanna až do roku 8 BBY jen skřípala zuby a marně se pokoušela osvojit si umění ubližovat lidem na dálku pomocí panenek. Vstupní dveře do svého příbytku osázela kierenenskými rosnatkami3 a většinu času trávila v divočině s dcerou nebo rancorem, občas s oběma najednou.
V roce 4 BBY jí v revíru přistál zmatený Koro Koon, kterého rychle vyřídila, připravila o světelný meč a následně z něj tahala jeho vize budoucnosti. Díky velmi přesným předpovědím počasí a dalších drobných událostí si upevnila slibné postavení mezi ostatními čarodějkami a o rok později získala i titul matky představené, když jí její předchůdkyně konečně uvolnila místo. V jedné z dalších vizí však spatřila vlastní smrt, což nenesla nejlépe a rozhodně se s ní nehodlala smířit. Nadále mistra nutila sledovat proudy Síly a tahala z něj závěry, přičemž byla stále zoufalejší, uchylovala se ke stále temnějším technikám a postupně došla až k využívání mužů z rybářské vesnice jako lidských obětí. Ostatní čarodějky v klanu si sice její posedlosti všimly, ale bály se protestovat, a rozmluvit jí sebedestruktivní chování se nepovedlo ani Sabri'ně. Koro navíc každým dnem slábl a bylo jen otázkou času, kdy o něj přijde, a tak byla pod dostatečným tlakem na to, aby si užití extrémních prostředků dokázala obhájit. Vlivu temné strany Síly se pořád relativně slušně bránila, ale její vliv už nešlo přehlédnout.
V roce 2 BBY uzavřela spojenectví s matkou Magri'hal, která se snažila obnovit klan sester noci, a jako důkaz, že to myslí vážně, k ní poslala svou dceru na výměnný pobyt. Spíš než jednotu a obnovení tradic si od toho ale slibovala přístup k jejich technikám a ani nadále nezahálela, obětovala další vesničany a pomalu dělala Korovi z mozku pudink.
Začátkem června roku 1 ABY ve vizích zahlédla další náznaky toho, že se blíží hodina H, a připravovala se tedy na střet s osudem.

d20

Force Adept 3 / Fringer 2 / Force Witch 10
STR 10 / DEX 13 / CON 10 / INT 14 / WIS 16 / CHA 18
Drain Knowledge +17, Fear +17, Friendship +15, Handle Animal +15, Illusion +15, Ride +15, See Force +14, Intimidate +12, Affect Mind +10, Farseeing +10, Knowledge (dark arts, Dathomir) +10, Move Object +10, Sense Motive +10, Survival +8
Exotic Weapon Proficiency (shock whip), Alertness, Mind Trick, Beast Language, Frightful Presence, Mounted Combat, Sith Sorcery
Spellcaster, Spirit Counsel, Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License