Dathomir

Dathomir byla planeta v sektoru Quelii ve Vnějším okraji, domovina dathomirských čarodějnic. Obíhala červené slunce, v tamních džunglích a bažinách žili rancoři a po obloze nad skalnatými horami se proháněli chirodaktylové. Rostla tam buud-riková hořčice a spousta dalších čarovných bylin.

Historie

Dathomir byl součástí rakatanského Nekonečného impéria. Tou dobou tam žila jen drobná populace domorodců a Rakaty zajímali hlavně rancoři, které rozvezli po celé galaxii.
Kolem roku 600 BBY tvořili domácí populaci potomkové původních obyvatel a lidských a zabrackých kolonistů, kterým se ale vůbec nedařilo. Přiletěla tam však vyhnaná rytířka Jedi Allya, která kmeny sjednotila a ženy naučila ovládat Sílu. V následujících stoletích vládly planetě její následovnice, známé ve vnější galaxii jako čarodějky z Dathomiru. Jedna z jejich frakcí, Sestry noci, byla známá užíváním černé magie a kolem roku 500 BBY vytvořila Urnu nenávisti.
Kontakt planety s Republikou byl minimální a čarodějky ji zpravidla neopouštěly, ale výjimky se našly, kromě několika zvědavých či oportunistických čarodějek například hudební skupina Nightwitch. Během války klonů se tehdejší matka představená klanu sester noci dostala do sporu s hrabětem Dooku, což vedlo až k invazi konfederačních sil a v následné bitvě byly téměř všechny její následovnice pobity. Čarodějky jako takové ale přežily a s likvidací jednoho klanu se relativně rychle vypořádaly.
Mezi lety 13 a 8 BBY tam sídlila zločinecká organizace Rudý úsvit, poté se moci opět chopily čarodějnice.
Od roku 2 BBY tam byl proti své vůli držen Koro Koon, díky jehož vizím se o něco později stala vrchní matkou představenou Dayanna.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License