Darth Wango

Darth Wango byl Wookiee z Kashyyyku, temný pán ze Sithu a vládce Galaktického impéria v zrcadlovém vesmíru. Fyzicky se příliš nelišil od svého vzoru v hlavní realitě, mistra Champbaccy, jen nikdy nepřišel o oči. Psychicky už se lišil výrazně víc, zejména tím, že místo piva pil víno.

Historie

Narodil se v Ittummi roku 85 BBY, a to jako příslušník Kurruchichovy linie rodu Chimalli. Ač byli jeho rodičové relativně chudí, o krevním dědictví se o nich dozvěděl a doufal, že mu jednou k něčemu bude. V dětství však byl odveden do Chrámu Jediů na Coruscantu a jeho mistrem se kvůli předčasné smrti Qui-Gon Jinna stal Dooku. Už jeho výcvik tak byl poněkud méně ortodoxní, ale když se pak jako rytíř přesunul na Bespin a bojoval tam proti organizovanému zločinu, nořil se stále víc a víc do temnoty. Definitivně jí propadl kolem roku 33 BBY při finálním souboji s tamní verzí Vintu Skaara a když si ho pak rada Jediů předvolala na kobereček, v obavě z trestu uprchl a ukryl se na Nar Shaddaa, kde osnoval pomstu a cvičil jednu rudovlasou šlusačku.
V následujících letech se jim podařilo stát se de facto vládci Nar Shaddaa a díky vlivu a financím se jim podařilo získat nejen hromady zbraní, ale taky nějaké ty sithské artefakty a holocrony, z nichž se Wookiee dozvěděl souřadnice Údolí Jediů. Díky velkému úsilí a spoustě štěstí se tam nakonec i dostal a jeho síla značně vzrostla, načež svůj triumf řádně oslavil a počal tři potomky se zrcadlovými verzemi Aarnyrry, Chichimeccy a Turmaliny.
Roku 23 BBY byl kontaktován svým bývalým mistrem, který už nějakou dobu pracoval pro sithského pána Darth Sidiouse, a nabídl mu místo po svém boku. Wookiee přijal, nějakou dobu vedl tajnou akademii temných akolytů na Miu Leptonis IV a hodně se toho od Darth Tyrannuse naučil, ale o své učednici mu nikdy neřekl.
I v zrcadlovém vesmíru vypukla válka klonů, ale Republika tam dostávala ještě víc na frak než v tom normálním, zejména díky přispění speciálně školených temných zabijáků ze skryté enklávy a taky díky sabotáži klonovacích center na Kaminu. Když po pouhých pár měsících došlo k obležení Coruscantu a zajetí nejvyššího kancléře, domluvil se Wookiee s hrabětem Dooku, že ho odstraní dřív, než bude moci provést svůj plán na ovládnutí galaxie, a povedlo se jim to - jednoduše v pravý čas nechali sestřelit můstek Invisible Hand i s Palpatinem a bylo.
Wookiee přijal sithské jméno Darth Wango a válka sice pokračovala dál, ale Republika byla bez vedení a v troskách. Sithové nabídli senátu příměří a dobře se bavili tím, jak jeho odmítnutí vyvolalo odpor vyděšené populace. Následně vyslali generála Grievouse coby loutku, aby na sebe nalákal co nejvíc Jediů při pokusech o jeho zabití, protože jiný způsob vyhrání války už Yodovi ani zbývajícím mistrům nepřipadal možný.
Grievouse nakonec zabil sám Darth Wango a vyneslo mu to přesně to, v co doufal - nehynoucí vděk Senátu a občanů Republiky, kteří ho navzdory protestům zbývajících členů Řádu dosadili do pozice nového nejvyššího kancléře. Jejich důvěru nezklamal, postavil Řád Jediů mimo zákon a nechal je všechny zatknout, ale rozhodně neplánoval nechat všechnu moc svému mistrovi, jak se domluvili. Darth Tyrannus byl ale naštěstí na Serennu napaden Yodou a doražen guvernérkou Karnis, takže všechno dobře dopadlo. Jessica přijala sithské jméno Darth Vodka a Darth Wango přestavěl kvantovou díru tak, že s jejím použitím ovládal populaci celého Coruscantu.
Krátce nato se musel vypořádat se svým světlejším já z vedlejšího vesmíru, které se k němu dostalo díky Peelovi a jeho portálům, ale nepřišel k úhoně, během souboje zboural Senát, jenž byl beztak navržen k demolici, pokračoval ve svých plánech a doufal, že ten drzoun dostal dostatečně za vyučenou. Pro jistotu si ale vyzvedl své tři syny, Shenza, Banzarru a Edda a začal z nich cvičit své osobní strážce a vrahouny. Rovněž si sestavil císařskou gardu, a to z ittummských berserkerů, jenom musel posekat všechny žijící členy rodu Chimalli, aby ho poslouchali. Ve městě nechal vládnout Chichimeccu, Aarnyrru odměnil vládou nad Alaris Prime a Turmalině věnoval Kwookrrr, který měla za úkol proměnit v obrovskou továrnu na Taterrrský čaj.
Své Galaktické impérium pak společně s Vodkou řídil moudře a spravedlivě, ale přesto se našli tací, co museli dělat bordel. Kromě zbývajících Jediů, kteří na něj sem tam zkoušeli spáchat atentát, ale které rychle vyhubil, k nim patřila zejména Furriosa, jeho přeživší, znovunalezená sestřenice, jejíž rebélie navzdory drsnému potírání rostla a rostla.
Pět let po nástupu na trůn se Darth Wango vydal prozkoumat Temný labyrint na Ugiva Cortax a narazil tam nejen na své známé světlejší já, ale také právě na Furriosu, která se tam za ním vydala ve snaze ho osobně zabít. K její smůle ji však labyrint úspěšně nalomil na temnou stranu a jemu stačilo jí nabídnout, že pokud se na tu rebelii vykašle a nechá ho popravit její vyšší důstojníky, svěří jí vládu nad celým sektorem Mytaranor.
O pár let později se proti němu jeho tři synové spikli a chtěli ho sesadit a nahradit, ale protože s tím dávno počítal, nedělalo mu problém je rozeštvat. Z brutálního souboje vyšel na nohou jenom Banzarra, kterého pak Wango bez váhání a obtíží usmažil blesky. Pak už vládl relativně v klidu a byl čarovný.

d20

Jedi Sentinel 7 / Sith Warrior 3 / Sith Lord 4
STR 14 / DEX 12 / CON 12 / INT 14 / WIS 16 / CHA 10
Affect Mind +14, Battlemind +14, Force Defense +14, Force Lightning +14, Intimidate +14, Move Object +14, Enhance Ability +10, Fear +10
Cosmopolitan (Intimidate), Combat Expertise, Track, Alertness, Power Attack, Dissipate Energy, Cleave, Weapon Focus (lightsaber), Jedi Hunter, Mettle, Summon Storm
Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License