Darth Rumburak

Darth Rumburak byl lidský Sith, člen temné rady na Morabandu. Dle legend skvělý šermíř a černokněžník s fetišem na prsteny.

Historie

Rumburak žil někdy kolem roku 3500 BBY, ve stejné době jako Darth Kerewar. Vedl několik válečných kampaní, které rozšířily sithské teritorium, a byl váženým a obávaným členem temné rady. Když se dozvěděl, na čem pracuje jeho kolega Darth Kerewar, byl to on, kdo poslal zabijáky, kteří chtěli Twi’leka odstranit, a kdo mu zasadil smrtící zásah. Jeho další život byl zahalen tajemstvím a podle všeho za sebou zanechal dva holocrony a učedníka, jehož rukou zemřel.
Kolem roku 70 BBY se zformoval kult nesoucí Rumburakovo jméno. Kult vzrostl v síle a počtu přívrženců natolik, že ovládl nejvyšší struktury několika planet. Po stopách kultu se vydal stín Řádu Jediů, kterému se podařilo roku 57 BBY kult rozbít a ten se už nikdy nedal dohromady.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License