Darth Nyfe

Darth Nyfe byla nagaiská temná lady ze Sithu, která žila v době sithských válek. Ačkoliv byl její potenciál v Síle soustředěný prakticky výhradně do práce s energií a nikdy se nezapsala do historie, byla to extrémně nadaná a vzdělaná alchymistka a její paměťový krystal přetrval funkční celé věky.

Historie

Okolnosti jejího narození a příchodu do hlavní galaxie nejsou známy, ale její potenciál byl objeven již v raném věku a ona se pod vedením neznámého Sitha začala věnovat alchymii a některým dalším technikám temné strany. Nezajímaly ji pletichy ve hře o moc a dost zanedbávala fyzický trénink, ale doháněla to znalostmi a studium úspěšně dokončila. Sama si ale učedníka nevybrala a nadále se věnovala alchymii a navrhování artefaktů.
Většinu dospělého života strávila na Limpi, kde se v tajné laboratoři snažila vyrobit zařízení, jímž by šlo snadno extrahovat vzpomínky z vězňů, aniž by se někdo musel špinit jejich mučením. Nakonec se jí to i povedlo a je dost možné, že během pokusů vyrobila i nějaké další zajímavé hračky. Zcela jistě vytvořila a nahrála několik holocronů, z nichž některé získal Skwee-Roo Taltapes, který z nich o mnoho století později jako Darth Pallus čerpal znalosti o Sithech.
Darth Nyfe pak za nejasných okolností zaútočila na Aywen Aisling a byla jí navzdory plížení a výhodě první rány rychle zabita.

d20

Force Adept 5 / Sith Alchemist 10
STR 8 / DEX 18 / CON 10 / INT 16 / WIS 14 / CHA 14
Alchemy +26, Craft (Sith artifacts) +24, Drain Energy +18, Drain Knowledge +18, Force Stealth +16, Knowledge (alchemy, chemistry, oneirology, technology, Sith lore) +14, Search +12
Lightning Reflexes, Perfect Memory, Sith Sorcery, Stealthy, Weapon Finesse (tehk'la blade), Inventor, Iron Will, Absorb Energy, Skill Emphasis (Craft (Sith artifacts), Alchemy), Living History
Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License