Darth Nyfe

Darth Nyfe byla nagaiská temná lady ze Sithu. Ačkoliv byl její potenciál v Síle soustředěný prakticky výhradně do práce s energií a nikdy se nezapsala do historie, byla to extrémně nadaná a vzdělaná alchymistka a její paměťový krystal přetrval funkční celé věky.

Historie

Narodila se v roce 3973 BBY na domovské planetě své rasy a dostala jméno Tara, po matce, která zemřela při porodu. Otec se o ni staral příkladně, ale již brzy se začaly projevovat její podivné schopnosti a musel ji bránit před pověrčivými sousedy s vidlemi a pochodněmi. Spíš než s ostatními dětmi si tak hrála se zvířátky, mnohdy poněkud brutálně,1 a později se s otcem odstěhovala nejdřív k příbuzným na venkově, ještě později pak na samotu v horách. Ani tam nenašli klid, ale usmálo se na ně štěstí, na planetě zrovna přistávala cizí průzkumná loď a jim se podařilo nenápadně dostat na palubu.2 Tak se oba dostali do hlavní galaxie, chvíli se s ní seznamovali a začali v ní působit jako sehraná dvojice nájemného vraha s šikovnou asistentkou.
Když jí bylo sedmnáct, dostal její otec kontrakt na zabití jistého geniálního vědce, z nějž se během konfrontace vyklubal Sith. S postarším Nagaiem provedl rychlý proces a chtěl zabít i Taru, ale ta v sobě našla dost síly, aby mu vzdorovala, a jemu to imponovalo natolik, že ji vzal do učení. Pod jeho dohledem se začala věnovat alchymii a některým dalším technikám temné strany, ale světelný meč si nikdy nepostavila. Nezajímaly ji ani pletichy ve hře o moc a dost zanedbávala fyzický trénink, ale doháněla to znalostmi a studium úspěšně dokončila. Sama si ale učedníka nevybrala a nadále se věnovala alchymii a navrhování artefaktů.
V roce 3884 BBY se usídlila na Limpi, kde se v tajné laboratoři snažila vyrobit zařízení, jímž by šlo snadno extrahovat vzpomínky z vězňů, aniž by se někdo musel špinit jejich mučením nebo k tomu používat Sílu. To se jí nakonec podařilo a ona chtěla pokračovat ve výzkumu, ale kombinace pokročilého věku a vystavení temné straně a experimentálním procesům způsobilo vážné poškození její psychiky.
Roku 3880 BBY ji vlastní ambicióznější alterego přimělo Limpi opustit3 a ona se pokusila infiltrovat chrám na Kashyyyku, v jehož skladištích hodlala ukrást materiály na své další pokusy. Během infiltrace však spatřila Aywen Aisling, pokusila se ji konfrontovat a byla navzdory plížení a výhodě první rány rychle zabita jejím mečem.
Její sbírku holocronů objevil v roce 39 BBY Skwee-Roo Taltapes, který z nich jako Darth Pallus čerpal znalosti o Sithech.

d20

Force Adept 5 / Sith Alchemist 10
STR 8 / DEX 18 / CON 10 / INT 16 / WIS 14 / CHA 14
Alchemy +26, Craft (Sith artifacts) +24, Drain Energy +18, Drain Knowledge +18, Force Stealth +16, Knowledge (alchemy, chemistry, oneirology, technology, Sith lore) +14, Search +12
Lightning Reflexes, Perfect Memory, Sith Sorcery, Stealthy, Weapon Finesse (tehk'la blade), Inventor, Iron Will, Absorb Energy, Skill Emphasis (Craft (Sith artifacts), Alchemy), Living History
Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License