Darth Kerewar

Darth Kerewar byl twi'lecký Sith žijící kolem roku 3500 BBY. Byl členem Temné rady na Morabandu.

Mezi lety 6-5 BBY našla skupina kolem Asyrka jeho holocron, ve kterém byla zachována jeho duše. Když ho pak otevřela twi'lecká dívka Kaily citlivá k Síle, posedl ji. Měl v plánu provést zapomenutý sithský rituál, při kterém by byla Kailyna duše zničena a on by měl nad jejím tělem plnou moc. K rituálu sháněl potřebné suroviny.
V roce 5 BBY na Regenaru II započal rituál, ale byl vyrušen v nejzranitelnější okamžik. Jeho duše byla vytržena z hostitelčina těla a splynul se Silou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License