Darth Kerewar

Darth Kerewar byl twi'lecký Sith, člen temné rady na Morabandu.
Byl dost ambiciózní, nelítostný a inteligentní na to, aby si pomocí temných rituálů zajistil nesmrtelnost, a bylo tedy velké štěstí, že i tehdejší Sithové se jeho vědomostí obávali natolik, že byly zničeny a zapomenuty.

Historie

Kerewar žil někdy kolem roku 3500 BBY a svou cestu k vrcholu započal jako otrok. Nenarodil se na Rylothu, ale do služebnictva Sitha, jehož jméno historie zapomněla. Brzy se u něj projevila citlivost k Síle a jeho pán si z něj udělal svého učedníka.
Způsobům Sithů se naučil dobře a když svého pána zabil, vydal se na Moraband. Po několika letech se stal členem temné rady a celý život zasvětil bádání a vytvoření techniky přenášení duše. Jeho kolegové se ho začali obávat natolik, že se jej rozhodli zlikvidovat. Vrahem se mu stal Darth Rumburak. Zbyl po něm jen jeho holocron, který temná rada nechala pohřbít v Kerewarově hrobce na Nerakoy.
Mezi lety 6 a 5 BBY našla tento holocron skupina kolem Asyrka. Když ho pak otevřela twi'lecká dívka Kaily citlivá k Síle, Kerewarova duše, která byla v holocronu uzavřená, ji posedla. Kerewarovi se podařilo převzít částečnou kontrolu nad jejím tělem, poradit si s jejími společníky a vydat se ke hvězdám, kde měl v plánu provést rituál, při kterém by byla Kailyina duše zničena a on by měl nad jejím tělem plnou moc. K tomuto rituálu ale potřeboval množství vzácných surovin, které sháněl několik měsíců.
V roce 5 BBY na Regenaru II započal onen rituál, ale byl vyrušen v nejzranitelnější okamžik, jeho duše byla vytržena z hostitelčina těla a on splynul se Silou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License