Darth Karvus

„Kámen tupí nůžky, nůžky přestřihnou papír a papír… udělá něco s kamenem, ale peří, peří je nade vše.“
- jedno z méně praktických mouder Dartha Karvuse1

Darth Karvus byl k Síle citlivý Rishii z Rishi, Sith s talentem na komunikaci s duchy dávno mrtvých temných pánů. Jinak bylo ale jeho spojení se Silou přinejlepším průměrné a nikdy si ani neukoval pořádný meč.

Historie

Vylíhl se roku 4016 BBY v hnízdě prodavačů červů a už jako malý osiřel.
O to více navštěvoval jeskyně v horách a tamní chrámy, v nichž se zpěvem modlil za duše svých rodičů, nicméně protože už tenkrát slýchal podivný nesouzvuk, vůbec mu to nešlo2 a byl kvůli tomu již v raném věku za postiženého. Při jedné návštěvě osamělé jeskyně pak na něj ozvěna promluvila, on v tom poznal tajemné hlasy a začal naslouchat jejich našeptávání.3 Vůči ostatním příslušníkům své rasy pak poněkud zahořkl, uzavřel se do sebe a upřednostňoval komunikaci s duchy, v nichž záhy našel spřízněné duše. Na jejich rady se dopustil několika drobnějších trestných činů, ale než to stihl pořádně rozjet, ztroskotala na jeho rodné planetě Darth Syrinx.
Pro tu byl na jinak nudné planetě jediným zajímavým prvkem4 a jakmile si ho proklepla, přijala ho za svého temného učedníka. Jejich soužití bylo mírně komplikováno tím, že se v něm snažila probudit vášeň a ani jako biologicky relativně kompatibilní Talortai neuspěla,5, ale na druhou stranu se mohla spolehnout na to, že se nebude pokoušet ji zabít. Nebál se totiž smrti a byly chvíle, kdy se dokonce dalo říct, že by ji uvítal.6 Během výcviku se svou mistryní trávil celé dny v meditacích a snažil se z mrtvých Sithů vytáhnout nějaká jejich tajemství, ale celkem rychle pochopil, že se o ně neradi dělí a že často lžou, a tak je bral s rezervou. Nejednou ho tedy napadlo, že by měl jednodušší umřít a začít se s nimi bavit jako rovný s rovnými, ale to nakonec vždy zavrhl.7
V pozdějších fázích výcviku soustředil své snahy do vytvoření svého holocronu, kde popisoval techniku naslouchání hlasům z podsvětí. Než ho stihl dokončit, rozhodla se ho Darth Syrinx preventivně odstranit, nicméně jakkoliv by předtím smrt vlastně i uvítal, neměl ještě hotovo a nejen že se jejímu útoku bránil, dokonce ji v sebeobraně zabil.8
Díky tomu přežil, ale neměl z toho nijak zvlášť velkou radost, dokončil holocron a vlastního učedníka nepřijal. Dokonce zůstal na Rishi, kde až do svého skonu strašil v jedné z jeskyní a rozmlouval tam s duchy, k nimž se v roce 3980 BBY díky dobrovolnému vyhladovění přidal.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License