Darth Hastur

Darth Hastur byl Quarren z Dacu, temný pán ze Sithu a vynálezce. Zabýval se studiem strachu a chovatelstvím hadů, které pomocí sithské alchymie přetvářel k nepoznání.

Historie

Darth Hastur se vylíhl v roce 3988 BBY pod občanským jménem Barn Ippek a jeho citlivosti k Síle si záhy všiml příslušník sithského řádu, který ho vzal s sebou na Korriban. Barn měl posílit oslabený řád a stát se žrádlem pro kanóny v dalším očekávaném konfliktu, nicméně jeho spojení s temnou stranou rychle sílilo a vykazoval užitečné talenty na manipulaci se strachem jiných, díky čemuž byl nakonec podroben důkladnějšímu výcviku a stal se akolytou. Ani to mu ale nestačilo, postupně šplhal v hierarchii výš a výš, zbavoval se konkurence a během mandalorianských válek získal titul lorda a sithské jméno. Nějaký čas pak učil v akademii na Korribanu, ale když pak vysloveně náhodou přežil její zavření Revanem, rozhodl se odejít někam, kde se bude moci o samotě věnovat studiu temné strany a dalších zajímavých věcí. Vzal s sebou i část holocronů z akademie, protože je považoval za své, vyrazil hledat správné místo a se Sithy na neurčito přerušil kontakt.
V roce 3955 BBY se uchýlil na Magna Cortax, nechal si tam postavit pyramidu a v ní pak přečkal temné války i jiné zlé věci. Studoval temnou stranu, spánek a podstatu strachu, choval hady, dlouhé roky trávil v hlubokém transu a měl pár hodně zvrácených nápadů a pozvolna svou přítomností měnil planetu ještě víc k horšímu. Osobně přišel s několika zajímavými vylepšeními architektury Temného labyrintu a postupně ukrýval části své duše do svých plazích miláčků, aby mohl žít věčně.
Roku 3868 BBY mu do pyramidy ve snaze získat pár červených krystalů pro své pokusy vlezl mistr Fulan H'orn, kterého však Hastur rychle zabil a přisvojil si nejen jeho meč, ale hlavně jeho holocron. Ten dokonce i otevřel a krátce studoval, ale v něm popsaná technika mu přišla zhola zbytečná, a tak ho pouze přidal do své sbírky a dál se jím nezabýval.
Zemřel v roce 3811 BBY, když ho uštkl jeden z jeho vlastních výtvorů, ale jeho duch v budově zůstal ještě po mnohá tisíciletí a v roce 20 BBY přivítal Jessicu Karnis a Simbaccu. Poštval na ně hady, ovšem tím si spíš uškodil, protože se jich jednak vůbec nebáli, druhak jich z planety odvezli dost na to, aby to Hasturova ducha oslabilo do té míry, že nebyl schopen se již manifestovat.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License