Darmal Ublan

Darmal Ublan byl k Síle citlivý Ishi Tib z Tibrinu a mistr Jedi. Byl to zkušený vyšetřovatel, uměl se slušně ohánět svým zeleným světelným mečem a tvrdilo se o něm, že dokáže ze vzorku slané vody poznat, z oceánu jaké planety ta voda pochází.

Historie

Vyklubal se na domovské planetě své rasy v roce 182 BBY, a to ve společné líhni. Už jako malý tam vykazoval známky citlivosti na Sílu, a tak byl obratem poslán na Coruscant, aby se v Chrámu Jediů učil chránit mír a pořádek v galaxii.
V roce 175 BBY navštívil Ilum, našel tam svůj krystal a na palubě Crucible si pak postavil svůj světelný meč. Zpočátku se chtěl profilovat hlavně na šermíře, nicméně mu neušlo, že počet lotrů se světelným mečem v galaxii je zanedbatelný a přeorientoval se tedy na jejich hledání, chytání a posílání za mříže. Už v devíti letech si ho vybral mistr, se kterým pak cestoval z planety na planetu a v roce 158 BBY bez problému splnil rytířské zkoušky. Vlastního padawana si vybral až po ročním cestování na vlastní pěst a rovněž bez problému ho dotáhl až na rytíře.
V roce 140 BBY byl opět volný a přemýšlel, že by zase vyrazil někam jenom sám, rozložit mafii nebo dvě, nicméně se k němu donesly nehezké zprávy o Akyře Tokuso, která opustila Řád a s ním i svého padawana Woallca. Její čin považoval za ohavný, nechápal ho a učedníka se ujal s tím, že on jeho výcvik na rozdíl od té bláznivé báby dokončí.1 Společně pak pokračovali v cestování po galaxii a pomohl mu dopilovat techniku šermu s jeho mečem, což Akyra silně zanedbávala.
Roku 133 BBY byl Woallc připraven splnit zkoušky, uspěl, stal se rytířem a Darmal se vrátil k původnímu plánu. Nového učedníka nepřijal, vzal meč a v následujících letech pomohl galaxii od několika desítek nebezpečných zločinců.
V roce 101 BBY byl ale jedním obzvláště mazaným přechytračen a při pronásledování na Pasaaně šlápl na protipěchotní minu zahrabanou v písku. Ačkoliv se velmi snažil vyléčit zraněné nohy a doplazit se někam do stínu, sucho ho nakonec dostalo a jeho vysušená mumie byla nalezena až domorodou výpravou o mnoho let později.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License