Dargon

Dargon byl sektor v Divokém vesmíru, který pod sebou shromažďoval sedm hvězdných soustav a jednou z nich byla soustava Yharn, ve které kolem jednoho modrého slunce obíhalo sedm planet. Dargon sousedil se sektorem Trilon.
Spadal pod sféru vlivu sekty uctívající temného boha.

Soustavy:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License