Dantooine

Dantooine byla řídce osídlená, převážně zemědělská planeta ve Vnějším okraji. Její povrch pokrývaly travnaté pláně a tamní populace se živila téměř výhradně farmařením a v potravinářském průmyslu.

Historie

V roce 21 BBY se tam zrovna během rojení žravých kobylek1 podívali Jessica Karnis a Simbacca, který tam následně v sebeobraně mečem zabil svého prvního člověka.
Roku 6 BBY planetu navštívili Zothar Hanak a Sien, kteří společně podnikli výpravu do jeskynních systémů a mladší z dvojice tam našel krystal do svého světelného meče.

Rodáci:

b_232033.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License