D'endrrahArt

D'endrrahArt byla rylothská společnost zaměřená na produkci pornografických filmů. Sídlo měla v hlavním městě, ředitelkou byla Joya Brannigan a v jejím portfóliu se nacházely stovky povětšinou kratších děl s chapadlovou tematikou, nicméně vyprodukovala i tři celovečerní a velmi slušně hodnocené filmy. Název vycházel ze jména rylothského démona s mnoha chapadly a v logu měla kombinaci chobotnice se srdcem.

Historie

Společnost založila v roce 9 BBY Joya Brannigan, přičemž pro rozjezd použila finance získané ve službách Odully Hutt. Zpočátku v některých snímcích i sama účinkovala, zpravidla však jenom ve vedlejší roli.
Přes značný úspěch se firma nikdy výrazně nerozrostla a působila celou dobu z relativně malého studia v hlavním městě. Výnosy putovaly do fondů na válečné uprchlíky a reálně se často dostaly do rukou povstalců, mimo jiné těch z buňky kapitána Simbaccy, ovšem papírově bylo všechno čisté. Dokonce tak čisté, až to přilákalo dva audity pro podezření z nějaké hospodářské nekalosti.
V červenci roku 0 ABY došlo k drobné krizi, kdy ředitelka opustila planetu i s větším obnosem peněz. Společnost však fungovala i bez ní, takže když se koncem října vrátila, čekala ji jen velká hromada nevyřízené pošty a společnosti trochu klesla cena.
Během následujících měsíců se všechno vrátilo do původního stavu a Joyce naopak získala inspiraci na několik nových scénářů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License