Cvr Rrk

Cvr Rrk byl colicoidský kanibal z Colly IV, který nějakou dobu působil jako žalářník a správce harému Hutta Zorbo. Byl to málomluvný sadista,1 rád otroky děsil,2 odpíral jim i základní příděly potravy3 a jejich mrtvoly pak žral za syrova4 i tepelně upravené.5 Občas míval kreativní chvilky a zužitkovával části mrtvol i umělečtěji.6

Historie

Vylíhl se v hnízdě své královny v roce 29 BBY a patřil sice k dělnické třídě, ale zároveň bylo počítáno s jeho pozdějším nasazením při průzkumu vesmíru, pročež se mu dostalo mírně nadstandardního vzdělání.
V roce 19 BBY opustil společně s dalšími skauty planetu a dostal se až na Bespin, kde chvíli pracoval v Zorbově paláci jako žalářník. Nerozuměl ale idiomům7 a když ho Zorbo požádal o novou krev do harému, obstaral mu jí celou nádrž.8 Za takové plýtvání zdroji byl po třech měsících propuštěn, ale zanedlouho ho zaměstnalo Černé slunce, pro nějž pracoval mnohem déle a zároveň po celou dobu podával hlášení své královně.
Jeho nástupce v paláci po něm v pracovně našel některé z trofejí,9 ovšem sám nebyl o moc lepší.10

d20

Soldier 6 / Black Sun Enforcer 2
STR 16 / DEX 16 / CON 14 / INT 18 / WIS 8 / CHA 6
Craft (food, trophies) +14, Knowledge (anatomy, psychology) +12, Intimidate +10, Knowledge (streetwise) +10, Tumble +8
Headstrong, Alertness, Martial Arts, Improved Initiative, Underworld Connections, Dodge, Combat Reflexes, Deft Opportunist, Infamy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License