Curz Miron

Curz Miron byl člověk,ředitel imperiálního pracovního tábora Nihlus Hollow na Fisupu VI. Byl to prošedivělý muž s hnědýma očima. Miloval být v pozici autority a rozsévat strach.

Historie

Narodil se na Coruscantu roku 52 BBY a už odmala tíhl k bezpečnostním složkám. Stal se policistou, ale kvůli přílišné brutalitě byl přeložen k práci za stolem a tam vydržel až do převratu.
Nový režim nehodlal plýtvat Curzovým potenciálem, a tak se podíval opět do akce. S obuškem rozháněl protesty a šlo mu to tak dobře, že roku 16 BBY dostal možnost stát se bachařem v nově vzniklém pracovním táboře v Nihlus Hollow. O čtyři roky později už dělal celému komplexu ředitele.
Roku 11 BBY mu byl přidělen pobočník, válečný hrdina Jeckl Nommod, který byl do Nihlus Hollow poslán na rehabilitaci po těžkém úrazu nohy, kvůli čemuž nemohl vykonávat svou službu u tankistů.
Roku 10 BBY Curz zemřel za nevyjasněných okolností. Zlí jazykové tvrdili, že ho otrávil právě jeho pobočník, ačkoliv za vším stál jeden z dozorců.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License