Curych

Curych byla planeta v Koloniích. Ležela na Perlemianské obchodní cestě jen pár světelných let od Raithalu a nacházela se tam kolonie Intergalaktického bankovního klanu s bohatými nalezišti krystalů nova. Byla sídlem celé řady finančních institucí,1 stály na ní mnohé krystalové rafinerie, sejfy a archivy na cenné papíry, to vše s adekvátní obranou. Mezi klienty tamních bank patřili například konfederační admirál Hoba Gurwe, temná akolytka Sev'rance Tann nebo manželka bohatého barona Valla Rhake. Svého člověka měl na planetě i rod Taltapes.

Historie

Tamní naleziště krystalů byla objevena již v roce 10 223 BBY, ale kolonizaci planety zprvu mírně komplikovala přítomnost domorodé civilizace inteligentních lidoopů, kteří byli ziskuchtivými Muuny postupně vyhubeni.2 Tím se sice připravili o levnou pracovní sílu, ale s řešením přispěchali obyvatelé nedaleké Arkanie, kteří na planetu vyslali dva geneticky upravené poddruhy vlastní rasy - horníky a účetní. Ti postupně získali relativní svobodu, tvořili téměř polovinu stálé populace a ani po několika tisíciletích modernizace nebyli zcela nahrazeni roboty.
V roce 8002 BBY měla do tamního muzea finančnictví přibýt hromada republikových dublonů, ale transport nikdy nedorazil.
Podobně jako Mygeeto byla planeta během války klonů přestavěna na pevnostní svět Konfederace nezávislých systémů, ale Republika na ni nikdy nezaútočila.
Po převratu se z planety stala jedna z pokladnic Impéria, těžba krystalů pokračovala a nový režim si navíc mohl diktovat, čí účty mají být zmrazeny a čí nikoliv.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License