Čtvrtá hvězda

Čtvrtá hvězda byl dvoupatrový hotel v druhém největším městě na Mygeetu. Byl určen pro turisty, nikoliv pro domorodé Lurmeny, čemuž odpovídala relativně normální výška stropů.

Historie

Už na papírech v roce 27 BBY byl koncipován pro bohatší návštěvníky planety, tedy hlavně prospektory Bankovního klanu, a i díky tomu byl vybudován během pouhých čtyř měsíců. Zpočátku to byl projekt výdělečný, se začátkem války klonů však návštěvníků značně ubylo a po nástupu Impéria přišla vyložená bída.
Krátce po zničení první Hvězdy smrti se tam sešel Jhonar Indyss s Kodym a Timem. Jejich pokoj mu po celý týden sloužil jako základna, zatímco Champbacca a Chlouppek absolvovali putování pustinou, a oba klony ho tam hlídaly, aby náhodou nevzal roha.
V závěru jejich pobytu byl hotel obšancován imperiálními vojáky, ale nedošlo k žádným ztrátám na životech ani škodám na majetku a hotel fungoval dál, nadále poněkud smutně.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License