Cortax

Cortax byla soustava ve Vnitřním pásu, přibližně v polovině cesty mezi Manaanem a Zeltrosem.

Planety

  1. Magna Cortax
  2. Ugiva Cortax
  3. plynný obr Maxima Cortax
  4. zmrzlý planetoid Frigida Cortax
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License