Corsin

Corsin byla planeta v Expanzích, nedaleko Idigaro. Její povrch byl z větší části pokryt tropickým oceánem s několika málo menšími kontinenty, které pokrývala hustá vegetace.

Historie

Byla to jedna z kolonií Nekonečného impéria. Až do rozkazu 66 byl svět jedním z členů Republiky, pak jej Impérium poněkud zmáčklo, ale během následujících let se situace výrazně uvolnila.
12. 3. 0 ABY tam cestou na Mygeeto přistál Moz'Gojo s Chlouppkem, Champbaccou a Jhonarem Indyssem. První dva jmenovaní nakoupili značné množství alkoholu a loď ještě téhož dne pokračovala v cestě.
O tři měsíce později se tam Champbacca vrátil, a to se synem a Sis Kay'lia. Společně našli funkční rakatanskou mapu a odvezli ji Hugovi Bodanimu na Kothlis.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License